Knisja Maltija
Ara pass pass kif se tibda ssir il-quddies tal-funeral

Il-Knisja ppubblikat id-direttivi li jridu jiġu segwiti waqt il-quddiesa tal-funeral, li tista’ terġa’ tibda ssir mil-lum.

Fi stqarrija l-Knisja qalet li qed tagħmel għadd ta’ direttivi bil-għan li tħares is-saħħa ta’ kulħadd, u dan wara laqgħa li saret nhar it-Tnejn bejn l-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex u l-Awtoritajiet tas-Saħħa.

Il-quddies tista’ ssir biss fi knejjes kbar, inkella fuq iz-zuntier jew iċ-ċimiterju

Fost id-direttivi ewlenin, intqal li l-Quddiesa tal-funeral ser tkun tista’ ssir fil-miftuħ bħal f’ċimiterji jew fuq iz-zuntier tal-knisja, jew fi knejjes kbar biss b’numru limitat ta’ nies.

Il-knejjes fejn jista’ jsir funeral huma dawk akbar minn 500 metru kwadru, filwaqt li n-numru ta’ persuni li jistgħu jidħlu fil-knisja huwa ta’ 20 ruħ.

Intqal li fiċ-ċirkustanzi attwali għandha tingħata preferenza liċ-ċelebrazzjonijiet fil-miftuħ.

Qabel tidħol fil-knisja se tiġi ċċekkjat għad-deni

Il-post fejn ser issir il-Quddiesa tal-funeral irid jitħejja b’sinjali apposta li jindikaw l-ispazji ‘l bogħod minn xulxin fejn in-nies jistgħu joqogħdu waqt iċ-ċelebrazzjoni liturġika.

Mal-wasla, persuna liebsa maskra jew vizor ser tieħu t-temperatura bl-użu ta’ termometri li ma jeħtiġux kuntatt mal-persuna, u wara tindikalhom l-użu tal-hand sanitizer li ser ikun disponibbli. Intqal li persuni bid-deni jew li ma jikkoperawx mhux ser
jitħallew jidħlu għall-Quddiesa.

Waqt it-tqarbin il-qassis irid jilbes maskra jew visor

Waqt il-Quddiesa fl-ebda ħin m’għandu jkun hemm kuntatt fiżiku ma’ persuni oħra, lanqas fl-għoti tal-paċi. Għat-Tqarbin, il-persuni jintalbu jibqgħu f’posthom u jkun is-saċerdot li jmur iqarben fl-idejn lil dawk preżenti b’maskra jew vizor u wara li jkun
ħasel idejħ bis-sanitizer.

L-istqarrija ta’ fidi fejn is-saċerdot jgħid “Il-Ġisem ta’ Kristu” u l-persuna li qed titqarben twieġeb “Ammen” tingħad darba biss minn fuq l-artal.

Fi tmiem il-Quddiesa, dawk preżenti għall-funeral iridu joħorġu b’mod ordnat u b’ħarsien tal-miżuri ta’ distanza soċjali. Wara l-Quddiesa ssir id-diżinfestazzjoni tal-bankijiet jew tas-siġġijiet.

Il-miżuri dettaljati ta’ prevenzjoni ta’ tixrid tal-imxija tal-coronavirus ġew ikkomunikati lill-kappillani u jistgħu jinqraw hawn.

Ara wkoll:

Minn nhar il-Ġimgħa tista’ ssir il-quddiesa fil-funerali preferibbilment f’ambjent miftuħ

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Wasal qrib tmiemu proġett ta’ bini mill-ġdid ta’ tmien toroq fiż-żona tad-DIB fil-Mosta. Il-Ministru Ian Borg qal li Infrastuttura Malta li wettqet il-proġett, issa se tibda x-xogħol fuq ħdax -il…

Lokali

Il-Gvern alloka iktar minn €17-il miljun biex jassisti 44 NGO u għaqdiet volontarji. Dan intqal mill-Ministru għall-Familja Michael Falzon waqt li ġedded il-ftehim soċjali mal-Fondazzjoni Dar San Ġużepp li tieħu…

Kronaka

Raġel ġie arrestat b’rabta ma’ allegat traffikar u abbuż tad-droga f’residenza, f’Birkirkara. Dan wara investigazzjoni oħra mmexxija mill-Pulizija tal-Iskwadra ta’ Kontra Drogi flimkien mas-sezzjoni tar-Rapid Intervention Unit (RIU) marru fil-post…

Solidarjetà

Il-Prim Ministru Robert Abela, id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne kif ukoll is-Supretendent għas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci ma kellhomx biżżejjed kliem ta’ tifħir għall-voluntiera li offrew 10,000 siegħa…

Aktar