ARA: Pinġa eluf ta’ pitturi b’ħalqu wara li kiser ix-xewka ta’ dahru

Kien dilettant sew tal-festa ta’ San Nikola. Fil-fjur ta’ żgħożitu, refgħuh fil-marċ, waqa’ u kiser ix-xewka ta’ dahru tant li spiċċa pparalizzat għal għomru f’siġġu tar-roti.

Din hi l-esperjenza ta’ Michael Vassallo, li għalkemm ilu aktar minn 30 sena f’siġġu tar-roti, għandu namra speċjali għall-arti tant li rnexxielu jpinġi eluf ta’ pitturi…mhux b’idejh imma b’ħalqu.

“Fil-marċ tal-festa kont weġġajt. Refgħuni u waqajt u bqajt ipparalizzat minn dakinhar lil hawn. Ksirt ix-xewka ta’ dahri,” jirrakkonta Michael.

Michael, illum jgħodd 50 sena. Aktar min-nofshom qattagħhom f’siġġu tar-roti. Kellu għal qalbu l-festa ta’ San Nikola fis-Siġġiewi. Iżda wara l-inċident kellu jfittex interessi oħra.

Bdiet tinteressah il-pittura u b’ċikka skopra li għandu talent fl-arti. Iżda minħabba li ma jistax jiċċaqlaq, Michael ipitter b’ħalqu. “L-aktar li nħobb inpinġi pajsaġġi Malti fil-kampanja u fjuri. Trakkijiet antiki nħobb inpinġi. U ma ngħidlekx kemm pittirt għax tlift il-count.”

Li jpitter b’ħalqu saret xi ħaġa ta’ rutina. Ipinġi pitturi l-ġmiel tagħhom. “Daqqa tlett ijiem. Daqqa iżjed. Daqqa nitlaqha u nerġa’naqbadha ftit ieħor. Qisek id-difetti tarahom wara.”

Qalilna li llum ma jimmaġinax ħajtu mingħajr l-arti. “Issa żgur li le. Issa daħlet ġo fija. Ilni xi 18-il sena npinġi kuljum.”

Michael jgħix ma’ ħuh it-tewmi, Nicholas li qatt ma basar li ħuh għandu t-talent tal-arti. “Qabel fil-barriera kien jaħdem. Issa beda mbierek Alla u jgħaddi ħafna ħin hekk,” qal Nicholas.

Għal Nicholas, ħuh huwa l-mimmi ta’ għajnejh. “Dejjem flimkien konna u naħseb nibqgħu sakemm immutu hekk. Jien u hu subien u dejjem inħawdu bejnietna.”

Michael appella lill-persuni b’diżabbiltà biex ma jaqtgħux qalbhom u ma joqogħdux lura milli juru t-talenti tagħhom.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-għada li l-Awtorità tal-Ippjanar wettqet azzjoni ta’ infurzar fuq fl-istallel fil-Marsa fejn kienu qed joqogħdu għexieren ta’ immigranti, is-sidien tagħhom jidher li żbarazzaw l-istallel. Sadanittant, TVM huwa infurmat li 37…

Lokali

Il-Mużew tal-Katidral fl-Imdina ngħata dimensjoni ġdida għax mhux ser jibqa’ biss post fejn ikunu esebiti artifatti prezzjużi iżda ser joffri opportunità ta’ tagħlim u post fejn artisti privati jesebixxu l-arti…

Ikel

Fl-Awstralja, l-ekoloġisti qed iwissu li n-numru ta’ kangaroos fis-selvaġġ m’għadux sostenibbli u qed iħeġġu lill-Awstraljani biex jieklu aktar laħam ta’ dan l-annimal li hu simbolu nazzjonali ta’ dan il-pajjiż imbiegħed….

Kultura

Għaddej b’ritmu mgħaġġel ix-xogħol ta’ restawr fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt fejn qed isir restawr fuq is-soqfa tal-kurituri u li huma mogħnija bil-pitturi. Ix-xogħlijiet ta’ restawr ser jiffukaw ukoll fuq l-art…

Aktar