Diżabilità
ARA: Pinġa eluf ta’ pitturi b’ħalqu wara li kiser ix-xewka ta’ dahru

Kien dilettant sew tal-festa ta’ San Nikola. Fil-fjur ta’ żgħożitu, refgħuh fil-marċ, waqa’ u kiser ix-xewka ta’ dahru tant li spiċċa pparalizzat għal għomru f’siġġu tar-roti.

Din hi l-esperjenza ta’ Michael Vassallo, li għalkemm ilu aktar minn 30 sena f’siġġu tar-roti, għandu namra speċjali għall-arti tant li rnexxielu jpinġi eluf ta’ pitturi…mhux b’idejh imma b’ħalqu.

“Fil-marċ tal-festa kont weġġajt. Refgħuni u waqajt u bqajt ipparalizzat minn dakinhar lil hawn. Ksirt ix-xewka ta’ dahri,” jirrakkonta Michael.

Michael, illum jgħodd 50 sena. Aktar min-nofshom qattagħhom f’siġġu tar-roti. Kellu għal qalbu l-festa ta’ San Nikola fis-Siġġiewi. Iżda wara l-inċident kellu jfittex interessi oħra.

Bdiet tinteressah il-pittura u b’ċikka skopra li għandu talent fl-arti. Iżda minħabba li ma jistax jiċċaqlaq, Michael ipitter b’ħalqu. “L-aktar li nħobb inpinġi pajsaġġi Malti fil-kampanja u fjuri. Trakkijiet antiki nħobb inpinġi. U ma ngħidlekx kemm pittirt għax tlift il-count.”

Li jpitter b’ħalqu saret xi ħaġa ta’ rutina. Ipinġi pitturi l-ġmiel tagħhom. “Daqqa tlett ijiem. Daqqa iżjed. Daqqa nitlaqha u nerġa’naqbadha ftit ieħor. Qisek id-difetti tarahom wara.”

Qalilna li llum ma jimmaġinax ħajtu mingħajr l-arti. “Issa żgur li le. Issa daħlet ġo fija. Ilni xi 18-il sena npinġi kuljum.”

Michael jgħix ma’ ħuh it-tewmi, Nicholas li qatt ma basar li ħuh għandu t-talent tal-arti. “Qabel fil-barriera kien jaħdem. Issa beda mbierek Alla u jgħaddi ħafna ħin hekk,” qal Nicholas.

Għal Nicholas, ħuh huwa l-mimmi ta’ għajnejh. “Dejjem flimkien konna u naħseb nibqgħu sakemm immutu hekk. Jien u hu subien u dejjem inħawdu bejnietna.”

Michael appella lill-persuni b’diżabbiltà biex ma jaqtgħux qalbhom u ma joqogħdux lura milli juru t-talenti tagħhom.

Aħbarijiet Oħra
Immigrazzjoni

Matul il-lejl, grupp ta’ 61 immigrant mistennija jiddaħħlu Malta wara li sabu ruħhom f’diffikultà bejn sema u ilma. Stqarrija tal-Forzi Armarti qalet li ċ-ċentru tal-kordinazzjoni tas-salvataġġ Maltiillum tard waranofsinhar kien…

Infrastruttura

Il-pontijiet li jaqsmu l-ibliet u jħaffu t-traffiku huma meħtieġa iżda l-manutenzjoni tagħhom hija daqstant importanti biex jiġu evitati diżgrazzji. Ftit tal-ġimgħat ilu Infrastructure Malta lestiet l-ewwel fażi ta’ tisħiħ tal-Pont…

Ambjent

Wara li f’lejlet Santa Marija nirien ħakmu l-Maqluba fil-Qrendi u għal diversi jiem ma kinux ntfew għalkollox, l-espert fil-biodiversità, Alfred Baldacchino, qal li l-ħsara li saret m’hijiex biss fis-siġar li…

Aktar