ARA: Pinġa eluf ta’ pitturi b’ħalqu wara li kiser ix-xewka ta’ dahru

Kien dilettant sew tal-festa ta’ San Nikola. Fil-fjur ta’ żgħożitu, refgħuh fil-marċ, waqa’ u kiser ix-xewka ta’ dahru tant li spiċċa pparalizzat għal għomru f’siġġu tar-roti.

Din hi l-esperjenza ta’ Michael Vassallo, li għalkemm ilu aktar minn 30 sena f’siġġu tar-roti, għandu namra speċjali għall-arti tant li rnexxielu jpinġi eluf ta’ pitturi…mhux b’idejh imma b’ħalqu.

“Fil-marċ tal-festa kont weġġajt. Refgħuni u waqajt u bqajt ipparalizzat minn dakinhar lil hawn. Ksirt ix-xewka ta’ dahri,” jirrakkonta Michael.

Michael, illum jgħodd 50 sena. Aktar min-nofshom qattagħhom f’siġġu tar-roti. Kellu għal qalbu l-festa ta’ San Nikola fis-Siġġiewi. Iżda wara l-inċident kellu jfittex interessi oħra.

Bdiet tinteressah il-pittura u b’ċikka skopra li għandu talent fl-arti. Iżda minħabba li ma jistax jiċċaqlaq, Michael ipitter b’ħalqu. “L-aktar li nħobb inpinġi pajsaġġi Malti fil-kampanja u fjuri. Trakkijiet antiki nħobb inpinġi. U ma ngħidlekx kemm pittirt għax tlift il-count.”

Li jpitter b’ħalqu saret xi ħaġa ta’ rutina. Ipinġi pitturi l-ġmiel tagħhom. “Daqqa tlett ijiem. Daqqa iżjed. Daqqa nitlaqha u nerġa’naqbadha ftit ieħor. Qisek id-difetti tarahom wara.”

Qalilna li llum ma jimmaġinax ħajtu mingħajr l-arti. “Issa żgur li le. Issa daħlet ġo fija. Ilni xi 18-il sena npinġi kuljum.”

Michael jgħix ma’ ħuh it-tewmi, Nicholas li qatt ma basar li ħuh għandu t-talent tal-arti. “Qabel fil-barriera kien jaħdem. Issa beda mbierek Alla u jgħaddi ħafna ħin hekk,” qal Nicholas.

Għal Nicholas, ħuh huwa l-mimmi ta’ għajnejh. “Dejjem flimkien konna u naħseb nibqgħu sakemm immutu hekk. Jien u hu subien u dejjem inħawdu bejnietna.”

Michael appella lill-persuni b’diżabbiltà biex ma jaqtgħux qalbhom u ma joqogħdux lura milli juru t-talenti tagħhom.

Aħbarijiet Oħra
Festi

Tliet politiċi kienu fost tnejn u għoxrin personalità li ġew onorati bid-dekorazzjonijiet tal-istat. Magħhom ġew onorati wkoll diversi personalitajiet għas-servizzi li taw fil-karrieri distinti tagħhom. Fosthom jispikkaw il-kuntistabbli Simon Schembri,…

Stejjer Umani

Omm Maltija tista’ tgħix ħajja normali wara li rċeviet trapjant minn organu ta’ baqra. Shirley Fenech, omm Maltija, għexet ħajja normali sal-2016 meta ħabta u sabta ħassha ħażin, intilfet minn…

Lokali

Il-Prim Minsitru tar-Renju Unit, Theresa May, qalet li hi mhix se tmexxi l-Partit Konservattiv għall-elezzjoni ġenerali li jmiss, erba’ snin oħra. May għamlet din id-dikjarazzjoni fi Brussel qabel daħlet għal-laqgħa…

Lokali

Qed jinbidlu bħalissa l-bozoz kollha li jdawlu t-toroq ewlenin f’Malta fi proġett li mistenni jnaqqas il-konsum tal-elettriku b’madwar 70%. Il-bozoz il-ġodda, aktar minn tliet elef, huma tal-għamla LED u joffru…

Aktar