Hekk kif aktar ma jmur qed joqrob il-Milied diversi postijiet liebsu l-libsa tal-Milied.

F’San Vinċenz de Paule kien hemm sorpriża ħelwa meta pitirross daħal f’sala u mar dritt fuq Ġesù Bambin.

Huwa mar dritt iserraħ fuq sidru jħares lejn wiċċu.

Tgħid il-pitirross xtaq jgħidlu xi ħaġa?