Ambjent
ARA: Proġett li se jibda dalwaqt f’parti minn Wied il-Qlejgħa li ftit jafu biha

Meta nsemmu ċ-Chadwick Lakes ħafna drabi tiġina f’moħħna l-parti fil-limiti tal-Mosta li tidher mit-Triq ta’ Buqana. Xena tal-kartolini f’dan iż-żmien tas-sena. Mhux l-istess jista’ jingħad għal parti oħra tal-wied . . . fejn jibda. Din hi meqjusa bħala l-aktar parti sensittiva tal-wied . . . mill-Fiddien ‘l isfel fejn jibdew l-ilqugħ disinjati minn Lord Chadwick f’tarf is-seklu dsatax. Permezz ta’ proġett li se jibda fix-xhur li ġejjin, din il-parti ta’ Wied il-Qlejgħa se tiġi restawrata bil-għan li jingħata nifs lill-ekoloġija u esperjenza edukattiva lill-viżitaturi.

Hi żona b’bosta faċċati li minnufih jolqtu l-għajn: minn banda l-istat ta’ telqa u mill-banda l-oħra n-natura titkellem weħdiha fil-kwiet tal-post. Hu f’dan l-ambjent li l-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma wara studji dettaljati għandha f’idejha l-permessi mill-Awtorità tal-Ippjanar biex tirriabbilta Wied tal-Qlejgħa minn kif tinżel mill-Imtarfa ‘l fuq lejn il-Fiddien. Il-kap eżekuttiv tal-aġenzija, Manuel Sapiano, spjega li din hi l-aktar parti sensittiva tal-wied u li lanqas jafu biha n-nies billi diffiċli tgħaddi minnha bil-mixi.

Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma, Manuel Sapiano qal “b’dan il-progett se nkunu qed nestendu l-area aċċessibbli ta’ Wied il-Fiddien u wkoll nippermettu li b’mod sensittiv dak li jkun jista’ jimxi mal-wied, jara x’hemm u jeduka ruħu dwar l-ispeċi ta’ veġetazzjoni ta’ pajjiżna fejn jidħol ukoll l-ambjent naturali.”

Is-Sur Sapiano għamilha ċara li dan hu proġett ta’ restawr ekoloġiku, bl-anqas interventi possibbli u studjati sew. Qal li se jitnaddfu żewġt’ilqugħ kbar tal-ilma f’din il-parti tal-wied, tneħħija ta’ ħmieġ li nġema’ tul is-snin u rranġar ta’ ħitan. Se jsir ukoll passaġġ mal-ġenb mnejn il-pubbliku jkun jista’ jimxi tul il-wied kollu – japprezza n-natura mingħajr ma jgħaffeġ fuq il-flora u l-fauna.

“Qed ngħidulha tracking trail, għax hi trejqa fejn wieħed jista’ jimxi, irid ikun hemm ukoll punti edukattivi li jispjegaw il-wied x’inhu. Allura għalxiex persuna li ġiet hawnhekk tista’ tapprezza l-uniċità ta’ dan il-post.”

Bandli li hemm fil-bidu tal-wied, fuq ix-xaqliba tal-Fiddien, se jitneħħa iżda l-proġett jaħseb għal faċilitajiet oħrajn għal pubbliku.

“Il-bandli ta’ warajna forsi l-idea kienet tajba imma fejn sar ma kinitx l-aħjar idea. U allura dawn l-istrutturi se jitneħħew però se jkun hemm fit-truf tal-wied u f’postijiet fejn il-wied jitwessa’ faċilitajiet simili ta’ amenities ta’ rikreazzjoni.”

Il-Manager responsabbli mill-proġett, Mario Cassar, eskluda li jsiru gabbani tal-ikel u saħaq li l-għan hu li tingħata esperjenza edukattiva lill-familji li jżuru dan il-post uniku b’valur ekoloġiku kbir. Spjega li anke kamra mat-triq prinċipali, magħrufa bħala l-Fiddien Box, fejn jiltaqgħu diversi għejjun ta’ ilma li minn hawnekk kien jitwassal sal-ġibjun tal-Fiddien se tiġi restawrata u tkun integrata fil-proġett.

“Se tagħti lok biex wieħed jifhem x’jiġri mill-ilma, mill-proċess kollu, minn x’ħin taqa’ x-xita sakemm eventwalment jimxi u jispiċċa fil-widien. Se nżommu l-binja li teżisti, jiġifieri żvilupp mhu ser isir xejn.”

Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma qal li sfida ewlenija hi li ħafna mix-xogħol irid isir meta l-wied ikun niexef, fix-xhur sajfin. Qal li ħsieb hu li x-xogħol jibda fis-sajf li ġej u jeħtieġ mill-anqas sentejn biex jitlesta. Il-proġett se jiswa €5 miljuni, b’parti mill-ispiża se titħallas minn fondi Ewropej.

Aħbarijiet Oħra
Infrastruttura

Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma minn għada se tibda tiswijiet fis-sistema ta’ katusi f’qiegħ il-baħar li jintuża għar-rimi ta’ drenaġġ trattat mill-impjant ta’ Għawdex. Il-ħidma delikata li għandha tieħu madwar tliet ġimgħat…

Kronaka

Raġel ta’ 33 sena weġġa’ gravi f’inċident bil-mutur f’Birkirkara. Il-Pulizija kienet infurmata bl-inċident fi Triq il-Wied għall-ħabta tal-4.45pm. Fi stqarrija l-Pulizija qalet li s-sewwieq, li jgħix il-Pietà, kien qed isuq…

Saħħa

F’Malta hawn madwar 7,000 persuna li għandhom id-demenzja, bl-istudji juru li l-għadd mistenni jiżdied għal mill-inqas 13,000 sal-2050. L-esperti jemmnu li din hija biss ix-xifer tal-istampa, minħabba li għadd ta’…

Stejjer Umani

Għalkemm il-Maltin ikunu qed jistennew is-sajf bil-ħerqa biex jaqtgħu xi ftit mir-rutina ta’ kuljum tax-xogħol, mhux l-istess jista’ jingħad għal Alfred Attard li ilu aktar minn 40 sena jiġbor il-melħ…

Aktar