Barranin
ARA: Qabżu bil-parachute u twerwru meta raw x’hemm fil-baħar

Żewġ żgħażagħ fil-Bulgarija kellhom avventura ikbar milli stennew meta ħadu dawra bil-parachute fuq il-baħar.

Waqt li kienu qed jinġibdu bl-ispeedboat, taħthom raw kolonja kbira ta’ bram, u ma setgħu jagħmlu xejn ħlief ikomplu neżlin għal ġo fiha.

Mingħar ebda lbies protettiv għajr life-jacket u malja, il-ġuvintur setgħu biss jipprovaw jgħollu riġlejhom ‘il fuq mill-ilma u jittamaw li ma jispiċċawx b’xi brama ġol-malja!