Barranin
ARA: Qabżu bil-parachute u twerwru meta raw x’hemm fil-baħar

Żewġ żgħażagħ fil-Bulgarija kellhom avventura ikbar milli stennew meta ħadu dawra bil-parachute fuq il-baħar.

Waqt li kienu qed jinġibdu bl-ispeedboat, taħthom raw kolonja kbira ta’ bram, u ma setgħu jagħmlu xejn ħlief ikomplu neżlin għal ġo fiha.

Mingħar ebda lbies protettiv għajr life-jacket u malja, il-ġuvintur setgħu biss jipprovaw jgħollu riġlejhom ‘il fuq mill-ilma u jittamaw li ma jispiċċawx b’xi brama ġol-malja!

Aħbarijiet Oħra
Barranin

Fl-Istati Uniti l-Ispeaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti, Nancy Pelosi, aċċettat li jibdew proċeduri ta’ impeachment kontra l-President Amerikan Donald Trump, li allegatament ser ikun akkużat b’abbuż ta’ poter. “The facts are uncontested….

Televiżjoni u Radju

Twieled u trabba l-Belt Valletta. Fl-imgħoddi kienet l-hena tiegħu jieħu sehem fid-drammi tal-Ġimgħa l-Kbira. Wara kors fid-drama, bil-mod il-mod, beda jieħu sehem f’diversi produzzjonijiet televizivi, fosthom ‘Deċeduti’ u ‘Qlub Imweġġgħa’,…

Barranin

Baħri tan-Navy Amerikana spara u qatel żewġ ħaddiema, qabel dawwar il-pistola fuqu nnifsu u ħa ħajtu b’idu. Il-każ seħħ bil-bażi militari Amerikana f’Pearl Harbor f’Honolulu, fil-Hawaii, nhar l-Erbgħa li għadda….

Aktar