Lokali
ARA: Semgħu ċaqliq fil-bini u ħarbu lejn taraġ biex joħorġu mill-blokka

Tard il-bieraħ filgħaxija, fit-Telgħa ta’ Gwardamanġa, ċeda bini li jmiss ma’ sit ta’ kostruzzjoni. Konsegwenza ta’ hekk waqgħu 3 appartamenti mibnija fuq xulxin. Jidher li ħadd ma’ weġġa’, anke jekk fl-appartamenti kienu joqogħdu n-nies.

L-inċident kien irrappurtat għall-ħabta tal-10.40pm.  Minnufih, iż-żona ġiet evakwata, bil-Pulizija u membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili bdew jivverifikaw li fil-binja ma kienx fadal persuni u li kulħadd kien qawwi u sħiħ.

Fuq il-post, kommossjoni kbira min-nies taż-żona li ma’ TVM esprimew rabja kbira lejn l-effetti tal-kostruzzjoni. Is-sit maġenb il-bini li ġġarraf kien qed jinbena, bil-kostruzzjoni għadha ma laħqitx il-livell tat-triq.

Daqs 10 minuti wara li l-binja ġġarrfet, reġa’ nstema’ ħoss ieħor ta’ aktar ġebel jaqa’. Il-knatan laħqu sa nofs it-triq u radmu vann li kien ipparkjat quddiem l-appartamenti. Mit-triq, evidenti l-ħsara estensiva li ġarrbet il-binja u l-konsenturi fil-ħitan tal-appartamenti li jagħtu għal ġewwa.

Ħidmet il-Pulizija fuq il-post kienet kordinata mis-Supretendent Joe Hersey u l-Ispettur Robert Vella mid-Distrett tal-Ħamrun. Assistew Pulizija oħra mit-Taqsima tal-Rapid Intervention Unit u tad-Distrett. Preżenza wkoll ta’ tim mediku u ħaddiema tal-Enemalta li neħħew il-periklu ta’ wires bl-elettriku li nġibdu minn mal-faccata kawża tat-tiġrif tal-bini.

Jidher li b’xorti tajba fil-kmamar tal-appartamenti li ġġarrfu ma kien hemm ħadd. L-appartamenti kienu abitati iżda nies ma nzertawx fil-partijiet li waqgħu. Residenti qalu li kif semgħu iċ-ċaqlieq fil-bini ħarbu lejn taraġ u ħarġu mill-bieb tal-blokka.

Resident ikkummenta li għalih kienet grazzja kbira li mhux trab bħal ġebel li spiċċa fit-triq. Il-binja nvoluta tinsab ftit ‘l isfel mill-ex kamra mortwarja tal-Isptar San Luqa.

L-awtoritajiet qed jinvestigaw, bil-Pulizija għalqu t-triq bil-barrikati.

Ara wkoll:

AĠĠORNAT: “Grazzja kbira li m’inix trab bħal dak il-ġebel” – resident

 

Aħbarijiet Oħra
Storja

Magna ta’ ajruplan tal-gwerra, li possibilment iġġarraf fit-Tieni Gwerra Dinija, kienet irkurprata minn qiegħ il-baħar fil-bokka tal-Port il-Kbir wara ħidma konġunta bejn l-Università ta’ Malta, Heritage Malta u l-Forzi Armati….

Teknoloġija

Wara l-ajruplani, issa anke l-vetturi bdew jiġu jiġu mgħammra b’kaxxa sewda, li normalment tkun f’nofs il-vettura. Għalkemm s’issa din mhijiex obbligatorja, aktar manifatturi tal-karozzi qed jinkluduha. Fost aktar miżuri biex…

Infrastruttura

Waħda mill-kawżi ewlenin ta’ ħruġ ta’ drenaġġ fit-triq u fil-baħar ġejja minn katusi tal-ilma tax-xita li qed jitqabbdu direttament mas-sistema tad-drenaġġ. Jirriżulta li ħafna ma jafux li dan hu l-każ…

NGOs

Seba’ għaqdiet mhux governattivi Maltin se jwettqu tmien proġetti fl-Afrika bl-għajnuna ta’ madwar nofs miljun ewro mill-programm tal-għajnuna għall-iżvilupp tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Il-proġetti jvarjaw minn skola ġdida għall-bniet f’żona rurali…

Aktar