Kisbiet
ARA: Studenta tiżviluppa sistema notarili bbażata fuq intelliġenza artifiċjali

L-atti notarili tan-nutar Paolo Bonello li għex fis-seklu ħmistax, servew ta’ punt ta’ tluq għal sistema bbażata fuq intelliġenza artifiċjali msejħa Notary Pedia.

L-istudenta tal-Masters fl-intelliġenza artifiċjali fl-Università ta’ Malta Charlene Ellul, żviluppat pjattaforma fuq l-internet, li toħloq rabtiet bejn dettalji li sabet f’manuskritti li jmorru lura għall-perjodu medjevali.

“Ġbarna ismijiet ta’ persuni, postijiet, suġġetti u dati li huma interessanti u urejna r-relazjonijiet bejniethom biex dak li jkun, ikun jista’ jesplora l-kontenut ta’ manuskritt. B’hekk inkunu nistgħu noffru forma ta’ diġitazzjoni oħra ta’ manuskritt u ngħinu fir-riċerka lil nutara u riċerkaturi tal-istorja.”

Is-Sinjura Ellul spjegat dak li sar s’issa hu biss il-punt tat-tluq għall-dan il-proġett. Hija qalet li dan se jgħin fir-riċerka ta’ nutara u ta’ studjużi tal-istorja li jirricerkaw fl-arkivji notarili fil-Belt, li huma ukoll se jkunu jistgħu jikkontribwixxu f’din il-pjattaforma, mnebbħa minn Wikipedia. Kompliet li dan se jgħin biex jsaħħaħ il-konservazzjoni tad-dokumenti fl-arkivji.

“Iktar faċli biex dak li jkun ifittex bis-suġġett u jirreferih għal liema manuskritt għandu jikkonsulta mingħar il-bżonn li joqgħod imiss il-manuskritt biex jipprova jfittex dak li jrid.”

Il-proġett NotaryPedia, li mistenni jitniedna fil-ġimgħat li ġejjin, mistenni jifrex is-servizzi li joffri. Is-Sinjura Ellul qalet li hemm il-ħsieb li d-dokumenti, miktuba bl-idejn b’lingwi antiki, fosthom b’taħlita ta’ Latin u Taljan Medjevali, se jiġu tradotti permezz tat-teknoloġija.

“‘L quddiem għandna pjani li nkomplu nagħmlu digitisation ta’ dokumenti oħra, bl-għajnuna ta’ handwritting recognition techniques, inżidu ma din il-graph li għandna online, ħalli dak li jkun ikun jista’ jagħmel konnotazzjonijiet bejn nutar u ieħor, fuq l-istess persuna, post u suġġett.”

Il-proġett NotaryPedia rebaħ premju għall-innovazzjoni mill-Presidenza tal-Kunsill Notarili tal-Unjoni Ewropea.

Aħbarijiet Oħra
Kultura

Inqas minn xahar bogħod mill-Karnival, karru satiriku qajjem kontroversja. L-awtoritajiet iridu li l-karristi jbiddluh biex ma jkunx offensiv waqt li l-karristi qed jiddefendu l-idea tal-karru u jgħidu li ma ġietx…

Trasport

Minn nhar is-Sibt it-traġitti bil-passiġġieri bejn Malta u Kemmuna ser jibdew isiru minn Kooperativa Comino Ferries li fiha seba’ operaturi. Il-koperattiva kienet l-uniku operatur li għamel l-offerta wara sejħa pubblika…

Lokali

Persuni b’mard kroniku jew diżabilità qed iħossuhom diskriminati li kumpaniji tal-assikurazzjoni mhux qed iħalluhom jixtru polza ta’ assikurazzjoni fuq ħajjithom li mingħajrha ma jistgħux jieħdu self mill-bank jew possibilment jibdew…

Lokali

Il-missjoni tal-Kummissjoni tas-Servizz Pubbliku, bħala organu mwaqqaf mill-Kostituzzjoni, hi li tassigura li l-ingaġġ ta’ ħaddiema maċ-ċivil ikun effiċjenti u bbażat fuq il-mertu. Il-Kummissjoni tieħu ħsieb ukoll il-proċeduri dixxiplinarji fil-konfront tal-ħaddiema…

Aktar