Annimali
Ara t-tigri li twieldu fl-Arka ta’ Noe

B’ħarsa protettiva, Magda, sibniha tredda lil ħames t’ifrieħ imdawrin magħha ftit sigħat wara li welldithom.

Għat-tieni darba wara ftit aktar minn sentejn, Magda welldet u ġabet ferħ lis-sidien tal-Arka ta’ Noe, fis-Siġġiewi.

Sid il-park, Anton Cutajar qal li s-sodisfazzjon kien kbir għax erbgħa mill-frieħ għandhom lewnhom rari. Waqt li tlieta minnhom huma bojod, ferħ minnhom huwa ta’ lewn dehbi.

Wara erba’ xhur tqala u ħlas mingħajr tbatija, l-omm s’issa għadha qed tindokra lill-frieħ tagħha.

“Nixtiequ li ommhom iżommhom ħalli ma jkollniex battikata aħna ntuhom il-bottles għax inkella f’dak l-istat ikollna nidħlu aħna u ntuhom il-bottles inkella jmutu.”

Huwa qal li t-trobbija tal-frieħ tat-tigri hija simili għal tat-trabi u jeħtieġ ħafna paċenzja u dedikazzjoni.

“Kollha rabbejniehom bil-bottles allura imbagħad ikunu qishom it-tfal tiegħek, qed tarahom? Għandek oħra, jekk titwieled in captivity ma tistax titfagħhom fil-wild għax ma jgħixux, daqskemm minn ġol-wild taqbadhom ser jgħixu in captivity.”

Is-Sur Cutajar qal li huwa ma jsewwix lit-tigri iżda sostna li ma jistghux jirriproducu kemm iridu ghaliex jisseperahom fi spazji differenti.

“Nitfgħu l-iġriel għalihom u n-nisa għalihom u ngħammru meta rridu. Aħna jkollna talba minn zoos minn ġol-Ewropa, jgħidulna biex nibagħtuhom, ngħammru – fhimt? Jiġu n-nies jarawhom u kif jasal fi stat ta’ xahrejn u nofs, tlieta nibagħtuhom għal ġo posthom -dejjem ikollna l-post qabel, qabel ma ngħammruhom.”

Bit-twelid ta’ dawn il-frieħ, il-familja tat-tigri f’dan il-park telgħet għal 23.

Aħbarijiet Oħra
Trasport

F’kummenti ma’ Television Malta l-Ministru għat-Trasport Ian Borg qal li wasal iż-żmien li ssir diskussjoni dwar trasport sostenibli fil-Belt Valletta. Dr Borg qal li fid-dawl taż-żieda fl-attività ekonomika, kulturali u…

Politika

Fil-jiem li ġejjin ser jiġi preżentat fil-Kabinett tal-Ministri abbozz ta’ liġi ġdid rigward il-koabitazzjoni. Dan ħabbru l-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza, Edward Zammit Lewis, li ltaqa’ għall-ewwel darba b’mod formali…

Annimali

Ġiet konfermata s-sentenza fil-konfront tal-kuntrattur Charles Polidano, li lliberatu minn inċident li seħħ fil-Park tal-Annimali f’Montekristo, fejn tifel ta’ ħames snin ġie attakkat minn tigra. Din is-sentenza ġie ikkonfermata mill-Qorti…

Aktar