Stejjer Umani
ARA: “Ta’ 41 sena mradt bil-kliewi minħabba ikel u luminati bla rażan” – Darren

Ta’ 41 sena, marad bil-kliewi u jmur ir-Renal Unit fl-isptar Mater Dei tliet darbiet fil-ġimgħa. Darren Aquilina, missier ta’ ħamest itfal, huwa wieħed mit-300 pazjent li jingħataw trattament għall-kliewi.

Fil-jum dinji dwar il-mard tal-kliewi, Paul Calleja, l-infermier responsabli mir-Renal Unit ħeġġeġ lin-nies biex jibżgħu għal saħħithom fosthom b’dietà tajba, u eżerċizzju kuljum.

Ftit iktar minn sena ilu, Darren Aquilina ħass għejja kbira.

Darren Aquilina qal “kont qiegħed fl-għalqa ta’ ħija, ħassejt bard kbir u mort l-isptar, u bdew jagħmluli t-testijiet u żammewni u qaluli għandi l-kliewi morda”.

Minn dakinhar lil hawn Darren spiċċa pazjent regolari fir-Renal Unit fl-isptar Mater Dei fejn imur tliet darbiet fil-ġimgħa għal erba’ sigħat kull darba.

Darren qalilna li kien jiżen fuq 180 kilo u xejn ma kien jagħti każ id-dietà.

Darren Aquilina qal “kont nieħu 3 fliexken soft drinks mill-kbar kuljum, ħelu u ċikkulati u energy drinks kont nieħu ħafna”.

Bħalissa mat-300 pazjent qed jingħataw trattament għall-mard tal-kliewi bl-iżgħar pazjent għandu 18-il sena u l-ikbar, 90 sena. Minn dawn hemm 85 persuna li jagħmlu d-dijaliżi mid-dar u ħafna minnhom jittamaw li jkollhom trapjant tal-kliewi. L-infermieri Paul Calleja li huwa responsabbli mir-Renal Unit, li jikkordina wkoll it-trapjanti li jsiru, appella biex wieħed jibża’ għal saħħtu.

Paul Calleja qal “inkunu nafu l-kundizzjonijiet li jmarrdu l-kliewi, li hija d-dijabete, pressjoni għolja, nuqqas ta’ eżerċizzju, dieti ħżiena”.

Is-Sur Calleja qal lil TVM li din is-sena saru żewġ trapjanti tal-kliewi minn pazjenti ħajjin u appella biex ir-reġistru tad-donaturi tal-organi li sa issa fih 18,000 ruħ ikompli jiżdied. Wera sodisfazzjon li żewġ persuni oħra offrew il-kliewi tagħhom għal min jista’ jiġi bżonnhom, ġest nobbli li jirrikjedi kuraġġ u qalb kbira.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Aktar