Barranin
ARA: Tilfu lil binthom żgħira fit-triq u sabuha wara 24 sena

Ġenituri fiċ-Ċina rnexxielhom jerġgħu jgħannqu lil binthom wara li kienet ilha 24 sena mitlufa.

Il-koppja kienu jbigħu l-fjuri fit-triq f’Chengdu, meta darba fost l-oħrajn indunaw li binthom, Qifeng ta’ tliet snin, ma kinitx qiegħda ħdejhom. Kien kollu għalxejn li fittxewha fl-inħawi, għax baqgħu ma sabuhiex.

Maż-żmien il-Pulizija bdiet tidentifika xi persuni li setgħu kienu Qifeng, madanakollu t-testijiet tad-DNA dejjem irriżultaw fin-negattiv.

Iżda l-missier qatt ma qata’ qalbu, u sena wara l-oħra baqa’ jfittixha. Mar jaħdem bħala xufier tat-taxi bit-tama li xi darba jiltaqa’ magħha. Peress li ma kellux ritratt tagħha, kien jipprintja l-karti b’wiċċ oħtha li kienet tixbaha, u jqassamhom lil kull min jiltaqa’ miegħu.

L-iżvolta saret permezz ta’ skizz tal-Pulizija, li ħolqu xbieha ta’ kif jaħsbu li tidher illum il-ġurnata din it-tifla li ntilfet snin ilu.

Mara bl-isem ta’ Wang Ying rat dan l-iskizz u baqgħet ixxukkjata tant kemm kien jixbaha. Hija għamlet kuntatt mal-familja, u skopriet li fil-fatt kienet hi dik it-tifla mitlufa.

Ying ivjaġġat ma’ żewġha u ż-żewġ uliedha biex tiltaqa’ mal-ġenituri u l-kumplament tal-familja. Kien mument emozzjonanti meta Ying iltaqgħet mal-ġenituri li d-destin kien firidha minn magħom.

Flimkien bkew b’dieqa għas-snin twal mitlufa, iżda wkoll b’ferħ li finalment reġgħu sabu lil xulxin.

Aħbarijiet Oħra
Temp

Fil-Ġappun aktar minn 30 persuna tilfu ħajjithom u mijiet oħra jinsabu l-isptar għall-kura kawża tas-sħana qawwija li ilha għaddejja sebat’ ijiem. It-temperatura qed tlaħħaq kważi 41 grad celcius li hija…

Annimali

Klieb ta’ razez differenti nġabru f’Londra biex jieħdu sehem fl-iswimming gala organizzata minn rover.com. Christopher Cederskog minn rover.com qal li l-klieb minbarra li jħobbu jesploraw kull fejn ikunu għandhom għal…

Barranin

It-traġedja f’Missouri tard ilbieraħ wara l-għarqa ta’ dgħajsa bit-turisti ħalliet 17-il vittma li disa’ minnhom huma mill-istess familja. Il-gvernatur ta’ Missouri Michael Parson qal li Tia Coleman ikkonfermat miegħu li…

Barranin

Bosta artisti ngħaqdu flimkien fit-Tajlandja biex ħolqu kapulavur mill-isbaħ bix-xibhat tal-eroj li salvaw lit-12-il tifel u l-kowċ tagħhom mill-mewt, wara li nqabdu f’għar perikoluż fit-Tajlandja. Il-pittura tpittret ma’ ħajt f’Chiang…

Aktar