Aħbarijiet Oħra

Aktar minn 86% tal-MEPs issa huma eleġibbli jivvotaw favur l-Att dwar is-Servizzi Diġitali. Dan qalu l-MEP Alex Agius Saliba wara sena ħidma fuq ir-Rapport Leġiżlattiv dwar l-Att tas-Servizzi Diġitali Ewropew fejn saru…

Sharon Ellul Bonici tilfet lil Zakk it-tifel iż-żgħir tagħha. Fuq Facebook, hija qasmet din l-aħbar ta’ qsim il-qalb u qalet li l-ebda omm m’għandha tgħaddi mit-telfa ta’ binha. Kompliet tikteb…

Tħabbret il-mewt tal-eks Kummissarju Elettorali Ewlieni Joseph Church fl-eta’ ta’ 65 sena wara li kellu problemi ta’ saħħa. Is-sur Church irtira mill-kariga f’Lulju li għadda wara li serva fl-irwol ta’…

L-MUT fi stqarrija qalet li kull deċiżjoni li ttieħdet min-naħa tal-union saret għas-saħħa u s-sigurta tal-istudenti, l-edukaturi u l-familji. F’reazzjoni għall-aħbar li tressaq protest ġudizzjarju kontra l-MUT u l-UPE fid-dawl…

Aktar