Stejjer Umani
Ara: Toħlom li tgħannaq lil bintha li mietet 4 snin ilu

Meta omm titlef lil bintha f’età żgħira, il-pjaga tal-firda ma tfiq qatt. Simone Bezzina li tilfet lil bintha Chanelle ta’ 22 sena stqarret ma’ TVM li biex tipprova ttaffi ftit mill-uġig, ikkonvertiet id-dar f’mużew għal bintha.

Bħal-lum erba’ snin ilu, Chanelle Bezzina kienet fuq btala f’Livigno fl-Italja, u ftit wara li waslet lura Malta, ttieħdet l-isptar u mietet ftit sigħat wara. Hija kienet ilha sentejn tikkumbatti l-kanċer. Omm Chanelle, Simone, ikkonvertiet id-dar bħal f’mużew għall-għażiża bintha b’ritratti tagħha, ma’ kullimkien. Kull filgħodu Simone tħoss bħal daqqa ta’ stallett għax tohlom b’bintha iżda meta jisbaħ, ma ssibhiex hemm.

Simone Bezzina qalet “l-uġigħ se jibqa’ dejjem fil-qalb, kellek xebba bħal dik, fi tliet sigħat, filli miegi, filli le, telqet f’idi iebsa mmens”.

Simone qalet li għalkemm in-nies jarawha żżomm ruħha u titbissem, fil-verità qalbha maqsuma biċċiet.

“Tilbes il-maskla biex forsi madwarek ma jarawkx imdejqa imma fil-qalb il-ferħ li kelli telaq magħha”.

Simone żammet il-kamra ta’ Chanelle, bil-ħwejjeġ, make-up, u fwieħa eżatt kif kienu qabel ma mietet. Urietna wkoll id-djarju immarkat bid-data ta’ għeluq snina għall-2015, jum li Chanelle ma gawdiet qatt.”

Simone Bezzina qalet “għamilt din it-tattoo għaliha, daħlitli idea f’moħħi biex meta jgħajjatli l-bambin tinżel miegħi għal dejjem ta’ dejjem Ammen”.

Simone qalet li tixtieq tappella lil ulied u ġenituri biex jekk għandhom xi differenzi bejniethom isolvuhom qabel ikun tard wisq.

“Le jaħasra għamlu kuraġġ, problemi kulħadd ikollu, toqogħdux bogħod mit-tfal, tagħmluhomx dawn l-affarijiet”.

Fid-dar tal-familja Bezzina, fuq kull ħajt wiċċ Chanelle jdawwal id-dar bit-tbissima sabiħa tagħha, b’Simone tistenna l-mument li xi darba terġa’ tgħannaq lil bintha għal darb oħra.

Aħbarijiet Oħra
Stejjer Umani

Mandy Vella li għandha 24 sena biss qed tgħix bi tbatija kbira minħabba li tbati b’Cystic Fibrosis. Hija tgħid li din qed taffettwalha l-pulmun u l-firxa, tbati bil-qtugħ ta’ nifs…

Avjazzjoni

Fl-istorja Maltija tal-avvjazzjoni, l-1969 ma kinitx l-isbaħ paġna. F’temp ta’ tliet xhur, nofs seklu ilu, seħħew żewġ disgrazzji tal-ajru b’ajruplani militari. L-istorja tagħhom hija fost kważi elf inċident tal-ajruplan li…

Lokali

Il-Fondazzjoni Blue Light, imwaqqfa mis-Surġent Simon Schembri mistennija tiftaħ l-ewwel dar tagħha biex tilqa’ fiha uffiċjali tal-forzi dixxiplinati li jweġġgħu waqt il-qadi ta’ dmirijiethom. Il-Ħadd filgħodu f’Ħal Safi saret attività…

Għawdex

Dalgħodu f’Dar Arka, Għajnsielem, saret quddiesa mmexxija mill-Isqof ta’ Għawdex, Mario Grech bħala talba ta’ radd il-ħajr lil Alla fi tmiem il-mandat tal-President Marie-Louise Coleiro Preca. Fi kliem il-President, l-Ewkaristija…

Aktar