Toroq
ARA: Xeba’ jistenna u qabeż lil kulħadd fit-telgħa ta’ Garibaldi

Filmat fuq il-midja soċjali qabad sewwieq ta’ vann jaqbeż lil kulħadd biex jevita t-traffiku.

Jidher li s-sewwieq xeba’ jistenna fit-traffiku u malajr sab soluzzjoni biex jaqbeż lil kulħadd – saq fuq il-bankina fit-telgħa ta’ Garibaldi.

 

Aħbarijiet Oħra
Stejjer Umani

Melissa Pace li għad għandha 22 sena, toħlom li ‘l quddiem jirnexxielha toħloq linja tagħha tal-moda, biex turi lil kulħadd bil-fatti li s-sbuħija ma tfissirx il-perfezzjoni, imma li tiġi f’kull…

Pulizija

Il-Pulizija Maltija waqfet taqsima li permezz tagħha żżomm kont tal-ismijiet tal-passiġġieri kollha li jgħaddu minn Malta. B’hekk Malta qed timxi mad-direttiva Ewropea li għandha l-għan li tipprevjeni u tinvestiga kazi…

Qorti

Silvio Zammit fetaħ protest ġudizzjarju kontra l-Avukat Ġenerali u talab lill-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici biex ibiddel klawżola fil-Kodiċi Kriminali, biex Maġistrat ikun jista’ jiddikjara magħluqa l-evidenza tal-prosekuzzjoni meta wara numru ta’…

Aktar