Toroq
ARA: Xeba’ jistenna u qabeż lil kulħadd fit-telgħa ta’ Garibaldi

Filmat fuq il-midja soċjali qabad sewwieq ta’ vann jaqbeż lil kulħadd biex jevita t-traffiku.

Jidher li s-sewwieq xeba’ jistenna fit-traffiku u malajr sab soluzzjoni biex jaqbeż lil kulħadd – saq fuq il-bankina fit-telgħa ta’ Garibaldi.