COVID-19
Ara x’għamlu dawn iż-żewġ aħwa biex jawguraw lil ommhom f’għeluq sninha

Żewġ aħwa kienu ppjanaw li joħorġu lil ommhom għal għeluq sninha, iżda s-sitwazzjoni tal-Covid-19 ħassritilhom kollox.

Minflok, Daniela u Antonella Mizzi ddeċidew li jagħtu sorpriża mod ieħor lil ommhom Mary, li lbieraħ għalqet 69 sena.

Waqt li waħħlu żewġ strixxuni mal-ħajt faċċata ta’ darha f’Santa Luċija, Daniela u Antonella kantaw l-isbaħ xewqat lil ommhom, li ħarġet ixxejrilhom mill-gallarija.

Daniela qalet li ilhom ġimagħtejn ma jżuru lill-ġenituri tagħhom f’darhom, u appellat biex kulħadd jieħu ħsieb lill-ġenituri anzjani billi għal issa jżomm ’il bogħod minnhom.

Aħbarijiet Oħra
Stejjer Umani

Sentejn ilu waqa’ għall-vizzju tad-droga għax tilef lill-ommu u sofra minn sfidi mentali, iżda issa ddeċieda li jidħol għall-programm tal-Caritas biex ikun jista’ jerġa’ jgħannaq lil familtu u jgħin persuni…

Lokali

Tabiba Maltija ngħata kariga importanti fi ħdan l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa. Dr Natasha Azzopardi Muscat inħatret bħala Direttur li fost affarijiet oħra se tieħu ħsieb is-servizzi tas-saħħa fl-Ewropa fosthom biex jiżdied…

Edukazzjoni

Ċans ieħor lill-istudenti japplikaw għall-eżamijiet li se jsiru f’Settembru fil-livell intermedjarju u avvanzat. Dan jgħodd għall-istudenti li ma kinux irreġistraw għall-eżamijiet u li kieku ma nqalgħetx il-pandemija kienu jsiru fil-ġimgħat…

Lokali

Ħafna mill-bdiewa qed jilmentaw li ser jibqgħu bil-patata ma’ wiċċhom minħabba nuqqas ta’ domanda mis-suq kemm f’Malta kif ukoll mis-swieq tal-esportazzjoni minħabba li din ukoll intlaqtet mill-Covid-19. Television Malta jinsab…

Aktar