Politika
ARA: X’qal il-PM meta indirizza l-laqgħa għall-paċi
Lejlet il-ftuħ tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda fi New York, tfakkar il-mitt sena mit-twelid tal-ex President Nelson Mandela. Il-Prim Ministru Joseph Muscat kien wieħed mill-mexxejja li ndirizzaw il-laqgħa msejħa Nelson Mandela Peace Summit.
Il-Prim Ministru qal li llum mhux biss qed jitfakkar Nelson Mandela bħala persuna imma l-valuri tiegħu: ir-rikonċiljazzjoni fuq il-vendetta, il-kooperazzjoni fuq il-kunfitt u t-tama fuq il-mibegħda. Żied li f’dan l-ispirtu ta’ kooperazzjoni li l-pajjiżi għandhom jaffrontaw l-isfidi li jżidu l-pressjonijiet ekonomiċi u t-tensjonijiet politiċi madwar id-dinja kemm jekk hi t-tibdil fil-klima jew l-immigrazjoni.
Dr Muscat qal li l-gwerer u l-faqar jistgħu jiġu indirizzati jekk jiżdiedu l-isforzi fuq l-iżvilupp sostennibbli, biex jissolvew il-kunflitti u għall-paċi. Qal li fil-futur qarib il-bidliet estremi fit-temp jistgħu jkunu fattur ieħor għal xiex in-nies jaħarbu minn djarhom u jabbandunw il-komunitajiet tagħhom.
Il-Prim Ministru qal li inizjattivi bħal Ftehim ta’ Pariġi għandhom skop ta’ ottimiżmu. Appella biex dan is-sinjal qawwi ta’ ottimiżmu jidher ukoll fil-mod kif jiġi indirizzat l-esodu ta’ refuġjati u immigranti.  Huwa għamel referenza għall-Valletta Summit bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika, li qal kien l-impenn ta’ Malta għal pjan ħolistiku.
Ara wkoll:
https://www.tvm.com.mt/mt/news/malta-tiffirma-dikjarazzjoni-ghall-paci-fgheluq-il-mitt-sena-mit-twelid-ta-nelson-mandela/
Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Charlie, il-kelb tad-Dwana, irnexxielu jxomm u jaqbad passiġġier Yemeni li kien qed iġorr €14,064 fi flus mhux dikjarati. Il-passiġġier kien qed jistenna t-titjira tiegħu lejn l-Istanbul meta twaqqaf mill-uffiċjali tad-Dwana. Bis-saħħa…

Kronaka

Tifel sofra xi ġrieħi wara li ntlaqat minn vettura f’Ħal Qormi. L-inċident seħħ għall-ħabta tan-12.30 fi Triq Manwel Dimech. Minn tagħrif li għandu TVM jirriżulta li t-tifel ittajjar minn karozza…

Kronaka

Sid ta’ karozza qed iwissi lil ħaddieħor biex isakkar il-vetturi  tiegħu wara li ġie misruq minn mara li nqabdet b’filmat tiftaħ u tħarbex f’i ħwejjeġ ħaddieħor. Fil-filmat, il-mara tidher qed tiftaħ…

Aktar