Konsumatur
Ara:Ir-riklami ġieli jqarrqu bina?

L-ewwel ma tolqot l-għajn. Madanakollu, il-Malti jgħid ukoll li mhux kulma jleqq hu deheb. U, anki fejn jidħol ir-riklamar u kull tip ta’ xiri, fosthom dak tal-ikel, dan il-qawl japplika u kif.

Fil-fatt, skont Jackie Mercieca, il-preżentatriċi ta’ Ninvestigaw x’Qed Nieklu, jeħtieġ li noqogħdu b’seba’ għajnejn u nkunu konxji tal-fatt li ħafna drabi dak li naraw fir-riklami m’huwiex minnu għal kollox, bħalma tispjega tajjeb fil-filmat t’hawn taħt.

U int, ġieli qarraq bik xi riklam? X’inhi l-ewwel ħaġa li tara meta tiġi biex tixtri xi ħaġa? U, x’għandek tagħmel jekk tħoss li qarrqu bik?

Odette Vella, f’isem l-Awtorità tal-Konsumatur, l-MCCAA, fost l-oħrajn, tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-konsumatur m’għandux jaqbad u jixtri kif ġieb u laħaq. U, f’każ li nħossu li b’xi mod ġejna ingannati mill-mod ta’ kif inbigħ il-prodott li nkunu xtrajna, tajjeb li nagħmlu kuntatt mal-Awtorità tal-Konsumatur jew mad-Direttorat għas-Saħħa Ambjentali sabiex jittieħdu l-passi meħtieġa.

Għal aktar tagħrif simili relatat mal-ikel, segwi Ninvestigaw x’Qed Nieklu kull nhar ta’ Ħadd fis-6.45pm fuq TVM.

Aħbarijiet Oħra
Barranin

Sitt persuni fir-reġjun tal-Lombardija, fl-Italja, weħlu multa ta’ €3,300 kull wieħed wara li nqabdu mill-Pulizija jiksru iktar minn liġi waħda. Il-persuni, li kienu kollha rġiel ta’ bejn 43 u 68…

Xjenza

Min jirnexxielu jqum fis-sigħat bikrin ta’ filgħodu jista’ jitpaxxa b’xena mhux tas-soltu fis-smewwiet. Il-kometa C/2020 F3 Neowise bħalissa qed tidher ċara jekk wieħed iħares lejn ix-xefaq fil-lvant ta’ Malta. L-astrofiżiku…

Eurovision

Fl-isfond tal-hekk imsejħa normalità ġdida li lkoll qed ngħixu fiha l-European Broadcasting Union, l-EBU, f’dawn l-aħħar jiem aġġornat ir-regolamenti tal-Eurovision Song Contest għall-edizzjoni li jmiss bil-għan li l-festival jibqa’ miexi…

Aktar