Knisja Maltija
Armel u missier ta’ tliet żgħażagħ fost għaxar saċerdoti ġodda llejla

Tony Pace minn Ħal Safi u Osmar Baldacchino mis-Siġġiewi huma tnejn minn 10 djakni li llejla se jiġu ordnati saċerdoti mill-Arċisqof Mons Charles Jude Scicluna.

Il-quddiesa tal-ordinazzjoni saċerdotali se ssir il-Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re’ f’Raħal Ġdid, tibda fis-6.30 p.m u se tixxandar dirett fuq TVM2.

Osmar daħal is-Seminarju ta’ 17-il sena waqt li Tony kien pensjonant tant li għadu kemm għalaq 67 sena. Ara x’qalu dwar kif huma jħarsu lejn l-eta’ u l-mixja għas-saċerdozju:

F’Novembru 2017, tvm.com.mt kien wasslilkom l-esperjenza tas-seminarista Tony Pace, missier ta’ tliet żgħażagħ li beda l-mixja għas-saċerdozju wara l-mewt ta’ martu, Joan. Wieħed minn uliedu miexi wkoll f’din it-triq.

Segwi iktar hawn:

Missier u ibnu se jsiru saċerdoti – lissen ix-xewqa lil martu fuq is-sodda tal-mewt