Kultura
Arti bl-inċiżjonijiet – esebizzjoni fil-Palazzo La Salle

“Grafika, Of Form and Image” hija l-esebizzjoni spettakolari fil-Palazzo La Salle, li tikkomunika l-qofol ta’ proċessi kreattivi mnebbħa fuq l-arti, li hija maħduma bit-teknika tal-inċiżjonijiet.

Il-fundatur tal-esebizzjoni Imprint IV, Jesmond Vassallo, qal l-immaġini jikkomunikaw is-somma ta’ azzjonijiet u reazzjonijiet, antiċipati u m’humiex, ta’ immaġini msejsa fuq il-kuntrast perpetwu bejn il-preċizjoni tat-teknika li jitlob dan il-ġeneru, u l-interpretazzjoni artistika.

“Qed nużaw l-istess lingwaġġ, imma kull artist huwa liberu li jitkellem fuq liema suġġett li jrid. Kien hemm varjazzjoni kbira f’kull xogħol u kull artist għandu l-poetika, jiġifieri għandu diskors li jrid jitkellem fuqu.”

L-Imprint IV, qed turi wkoll ix-xogħlijiet eċċezzjonali tal-artist rinomat internazzjonalment, Horst Janssen li jirrakkonta l-istejjer intimi bl-arti. Magħhom għadd imdaqqas ta’ artisti Maltin u barranin, b’kollezzjoni ta’ sebgħin xogħol artistiku intaglio, fosthom b’kollezzjoni ta’ xogħlijiet artistiċi tal-artist Frank Portelli.

“Frank Portelli kien ukoll artist li rrevoluzzjona l-arti f’Malta, ġab bidla kbira u qed nagħmlu ommaġġ, qed ngħidulhom grazzi b’din il-wirja.”

Il-wirja tal-arti kkurata minn Dr. Christian Attard, qed issir fil-Palazzo La Salle l-Belt.

Aħbarijiet Oħra
Reliġjon

Il-ġrajjiet imfakkra mill-knisja f’dawn il-jiem huma rappreżentati matul is-sena kollha fil-knejjes u l-kappelli, fl-hekk imsejħa Via Sagra, permezz ta’ xbihat li jirrappreżentaw 14-il mument differenti mill-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’…

COVID-19

Mart il-Prim Ministru, Lydia Abela, qalet li bħala omm qed tuża dan iż-żmien fid-dar biex iktar minn qatt qabel tibni r-relazzjoni ma’ bintha Giorgia. F’messaġġ imxandar fuq il-midja soċjali, Dr…

COVID-19

S’issa hu magħruf li minn tal-anqas żewġ Maltin li jgħixu barra l-pajjiż mietu kawża tal-Coronavirus.  John Grima, artist ta’ 88 sena, miet fil-Kanada fejn emigra f’żgħożitu. It-tieni Maltija li mietet…

COVID-19

Erbat ijiem qabel il-ftuħ tal-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa, il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali, Byron Camilleri, qal li l-Korp tal-Pulizija huwa mgħammar biżżejjed biex iħarrek lill-kaċċaturi li jinstabu li qegħdin jiksru l-liġi. Mill-banda…

Aktar