Lokali
Attent jekk għada se tgħaddi minn Triq Aldo Moro

Il-proġett tal-Marsa se jgħaddi għat-tieni fażi hekk kif għada filgħodu, il-kuntrattur se jibda jħejji s-sit, Triq Aldo Moro.

Fi stqarrija Transport Malta qalet li l-kuntrattur se jkun qed juża 3 korsiji minn Triq Aldo Moro għada filgħodu bejn is-06:00 u t-08:30. F’dawn il-ħinijiet, it-traffiku se jgħaddi minn korsija waħda.

Hija appellat lis-sewwieqa biex isuqu bil-galbu, isegwu t-tabelli temporanji u l-istruzzjonijiet tal-uffiċjali fuq il-post.

Fit-tieni fażi tal-proġett, li se tibda fil-ġimgħat li ġejjin, il-kontrattur se jwessa’ parti minn Triq Aldo Moro u se jagħmel xogħol fi Triq il-Gvern Lokali. Matul din il-fażi, il-kuntrattur se jibni wkoll numru ta’ kanali għas-servizzi.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

B’digriet ta’ Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna, il-Knisja Parrokkjali Matriċi ta’ Stella Maris ġiet mgħollija għad-dinijtà ta’ Knisja Arċipretali. Hekk, il-kappillan tal-Parroċċa, fil-preżent Mons. Anton Portelli, jkollu wkoll it-titlu ta’…

Lokali

Xena mill-isbaħ tal-bajja ta’ Mġarr ix-Xini kif probabbli qatt ma rajtha. Dan ir-ritratt, li ttieħed mill-astronomu Joseph Caruana, jagħtina ħjiel tal-ġmiel naturali li kienu jgawdu missirijietna, u li llum sfortunatament…

Lokali

Fl-1 ta’ Lulju, fil-pjazza ewlenija tal-Qala, l-Għaqda Briju San Ġużepp b’kollaborazzjoni mal-Ministeru għal Għawdex se jorganizza l-‘Festa Għawdxija’. Dan l-avveniment se jsir proprju meta l-istaġun tal-festi f’pajjiżna jkun fl-aqwa tiegħu….

Lokali

Raġel mgħammad u armat b’sikkina seraq €100 flus kontanti minn ħanut tal-merċa f’Ħal Tarxien. Il-każ seħħ fi Triq Karlu Maratta għall-ħabta tan-nofsiegħa. Ir-raġel talab lill-kaxxiera biex tagħtih il-flus kollha, kif…

Aktar