Lokali
Attent jekk sejjer il-Gżira

Se jsir xogħol ta’ asfaltar fi Triq l-Imsida, il-Gżira.

Fi stqarrija, Transport Malta qalet li l-kuntrattur ser jagħmel xogħlijiet fi Triq l-Imsida fejn ser jitqaxxar il-wiċċ tat-triq eżistenti u jingħata asfalt ġdid.  Ix-xogħlijiet ser isiru bejn is-7pm u l-5am mil-lejla u hu mistenni li jkun lest sa tmiem din il-ġimgħa.

Ix-xogħlijiet ser isiru f’fażijiet biex kemm jista’ jkun it-triq tibqa’ aċċessibbli għat-traffiku.

Transport Malta qed tħeġġeġ lis-sewwieqa biex fejn hu possibbli jevitaw iż-żona, isegwu l-istruzzjonijiet tal-uffiċjali fuq il-post u jsuqu b’attenzjoni.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Fi stqarrija, il-Gvern qal li ħa nota tal-ittra tal-President tar-Repubblika Marie-Louise Coleiro Preca dwar it-tħassib ta’ xi gruppi dwar l-att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni u dwar jekk dan jiksirx id-dritt għall-ħajja…

Lokali

Il-Qorti kkonkludiet li l-ex Ministru Tonio Fenech ma kienx ġie malafamat mill-Ministru Konrad Mizzi, meta dan tal-aħħar talbu jerfa’ responsabbiltà politika għas-serq tal-elettriku fis-snin li Fenech kien responsabbli mill-Enemalta. Fenech…

Lokali

Kumpanija tal-immaniġġjar tas-servizzi marittimi ġiet ordnata mill-Qorti biex tħallas id-dejn li akkumula f’servizzi li ngħatat mill-operatur tat-terminal tal-vapuri tal-passiġġieri fil-Belt Valletta. Jirriżulta li l-kumpanija Patron Group Limited ma ħallsitx lill-kumpanija…

Lokali

Il-Qorti ordnat li l-Ministru Konrad Mizzi jingħata €2,000 f’danni wara li ddikjarat li titlu ta’ rapport ippubblikat f’gazzetta lokali kien intenzjonat li jimmalafamah. Ir-rapport kien ippubblikat fil-Malta Independent tas-7 t’April…

Aktar