Edukazzjoni
Attivitajiet għat-tfal waqt il-btajjel fiċ-ċentru tax-xjenza Esplora

Tfal mill-Kottonera u oħrajn li qegħdin fid-djar tat-tfal ingħataw l-opportunità li jieħdu sehem f’attivitajiet fiċ-ċentru tax-xjenza Esplora. Għall-btajjel tal-Għid, qed ikunu organizzati wkoll attivitajiet u workshops għall-familji. Żorna ċ-ċentru u tkellimna ma’ wħud mit-tfal li kienu qed jieħdu gost jesperimentaw ix-xjenza.

Tfal u adolexxenti qed jaraw u jmissu b’idejhom kunċetti xjentifiċi fiċ-ċentru Esplora fejn qed isiru sensiela ta’ attivitajiet u workshops dwar ix-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika, ilkoll suġġetti meħtieġa fil-karrieri tal-lum.

Iċ-ċentru Explora fil-Kalkara qed joffri programm imħawwar ta’ attivitajiet għall-btajjel tal-Għid li jinkludu workshop fuq ir-robotika u oħrajn li jesploraw id-dinja maġika tax-xjenza permezz ta’ logħob għat-tfal u l-familji.

Hemm ukoll għadd ta’ esebizzjonjiet li jissimplifikaw kunċetti xjentifiċi lit-tfal, u l-Planetarium qed juri produzzjonijiet awdjo-viżivi dwar id-dinja u l-univers.

Iċ-chairperson tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknologija li jmexxi ċ-ċentru Explora, Jeffery Pullicino Orlando qal li f’dawn is-sentejn daċ-ċentru wera b’mod konkret kif il-perċezzjonijiet li għandhom xi wħud dwar ix-xjenza jistgħu jingħelbu.

Dal-programm għall-familji fiċ-ċentru Esplora ser jibqa’ għaddej tul il-btajjel tal-Għid u joffri opportunità divertenti u edukattiva għat-tfal u l-adolexxenti.

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Anzjan ta’ 75 sena residenti l-Pieta’ tilef ħajtu meta waqa’ għoli ta’ tliet sulari. Il-każ seħħ ftit wara s-sebgħa ta’ llejla meta l-anzjan instab mal-art fl-inħawi ta’ ġnien li jinsab…

Lokali

Fil-ġranet li ġejjin, l-awtoritajiet tas-saħħa mistennija jagħmlu funeral tal-foqra lil erba’ persuni, li tlieta minnhom għandhom il-karta tal-identità Maltija li ilhom aktar minn xahrejn abbundannati fil-kamra mortwarja. Ma’ TVM, id-Direttur…

Lokali

Mil-lum il-bdiewa li jkabbru l-patata bdew iħejju l-għelieqi tagħhom wara li fl-aħħar jiem għamlu l-kalkoli tat-telf li kellhom fl-aħħar sena minħabba r-riħ qawwi u s-silġ li niżel fil-grigalata ta’ tmiem…

Aktar