Lokali
Avukati minn 35 pajjiż jiggradwaw fil-liġi marittima minn Malta

Malta ħadet isem fit-taħriġ ta’ professjonisti fil-liġi marittima internazzjonali permezz ta’ istitut li jopera mill-Universitaà taħt l-awspiċi tal-Organizazzjoni Marittima Internazzjonali, l-IMO, li hi waħda mill-aġenziji speċjalizzati tan-Nazzjonijiet Magħquda. Fi tletin sena, mill-Istitut iggradwaw ‘il fuq minn elf persuna, minn mija sitta u erbgħin pajjiż, li kollha speċjalizzaw f’diversi aspetti tal-liġijiet internazzjonali tal-baħar.

Sebgħa u erbgħin student għadhom kemm temmew l-istudji tagħhom u ggradwaw f’ċerimonja fil-Mużew Marittimu, fil-Birgu.

Seba’ u erbgħin avukat minn ħamsa u tletin pajjiż iggradwaw fil-liġi marittima internazzjonali mill-istitut internazzjonali tal-liġi Marittima fi ħdan l-Universita’ ta’ Malta.

Id-direttur tal-istitut, il-Professur David Attard, qal li l-enfasi tal-istitut hi fuq ir-riċerka u l-qsim ta’ għarfien minn esperti Maltin u internazzjonali li jagħtu l-kontribut tagħhom fit-tfassil tal-kurrikulu akkademiku fl-oqsma tal-liġi tal-baħar, l-leġislazzjoni marittima ambjentali, l-leġislazzjoni kummerċjali u l-liġijiet dwar is-sigurtà marittima fost oħrajn.

“Qed nara l-futur fir-robotika, vapuri li ma jkollhomx krew, vapuri li jaħdmu fuq intelliġenza artifiċjali. Dawn huma sfidi kollha li għandhom bżonn regoli ġodda, allura se jkun hawn sfidi kbar fit-tletin sena li jmiss,” qal id-Direttur.

Il-Professur Attard qal li l-istitut jipprovdi aċċess għall-taħriġ speċjalizzat lill-avukati minn pajjiżi li qed jiżviluppaw biex javvanzaw fit-taħriġ, l-istudji u r-riċerka fil-leġislazzjoni marittima internazzjonali. Qal li nofs il-postijiet huma rriservati għan-nisa. Fost il-gradwati, din is-sena tliet Maltin.

“L-element internazzjonali huwa sabiħ, tagħmel ħbieb u anki tagħmel kuntatti ġodda jgħuinuk utaqsam esperenzji ħodda u anki l-elementi prattiċi tal-ħajja għax huma jaraw xi problemi u aspetti simili li anki għandha Malta ara ttrattawhom hekk u taqsam ideat u tikber f’dak is-sens fuq livell akkademiku u anki fuq livell professjonali, ” qal il-gradwat Matthew Cassar.

“Guatemala is in Central America and we have access to both oceans, the Atlantic and also the Pacific oceans, and having the knowledge that I have acquired here gives me the opportunity to help my country to implement everything that I have learnt,” qalet il-gradwata Kamilya Barrientos.

Ippresieda ċ-ċerimonja il-President George Vella, u s-Segretarju Ġenerali tal-Organizazzjoni Marittima Internazzjonali, Kitack Lim.

Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela elenka l-importanza li jkun hemm ħidma u governanza konġunta minn pajjiżi madwar id-dinja biex jindirizzaw l-isfidi li qed jaffetwaw l-oċeani u t-tbaħħir.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-għada li l-Awtorità tal-Ippjanar wettqet azzjoni ta’ infurzar fuq fl-istallel fil-Marsa fejn kienu qed joqogħdu għexieren ta’ immigranti, is-sidien tagħhom jidher li żbarazzaw l-istallel. Sadanittant, TVM huwa infurmat li 37…

Lokali

Il-Mużew tal-Katidral fl-Imdina ngħata dimensjoni ġdida għax mhux ser jibqa’ biss post fejn ikunu esebiti artifatti prezzjużi iżda ser joffri opportunità ta’ tagħlim u post fejn artisti privati jesebixxu l-arti…

Ikel

Fl-Awstralja, l-ekoloġisti qed iwissu li n-numru ta’ kangaroos fis-selvaġġ m’għadux sostenibbli u qed iħeġġu lill-Awstraljani biex jieklu aktar laħam ta’ dan l-annimal li hu simbolu nazzjonali ta’ dan il-pajjiż imbiegħed….

Kultura

Għaddej b’ritmu mgħaġġel ix-xogħol ta’ restawr fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt fejn qed isir restawr fuq is-soqfa tal-kurituri u li huma mogħnija bil-pitturi. Ix-xogħlijiet ta’ restawr ser jiffukaw ukoll fuq l-art…

Aktar