Lokali
Azzjoni fuq is-siġar fl-Imrieħel wara l-mewt ta’ Dan Udrea

Se tittieħed azzjoni dwar siġar fi Triq Notabile fl-Imrieħel li nstab li huma mejta jew li jeħtieġ li jinżabru biex jifilħu aktar għall-elementi.

Id-Direttur Maniġerjali tal-Environment Landscape Consortium ikkonferma ma’ TVM li wara t-traġedja tas-Sibt li għadda, is-siġar f’din it-triq ġew eżaminati, bil-kumpanija qed tistenna l-permess biex fil-jiem li ġejjin taqla’ xi wħud mis-siġar li huma mejta u tiżbor oħrajn.

Siġar fi Triq Notabile l-Imrieħel sebħu b’żebgħa ta’ lewn jgħajjat fuq iz-zkuk. Dan wara li l-Environmental Landscape Consortium, l-ELC, li hija responsabbli mill-ġardinaġġ pubbliku wettqet stħarriġ biex tara hemmx bżonn ta’ xi interventi fuq is-siġar.

Id-Direttur Maniġerjali tal-ELC, Ronald Cuschieri, qal lil TVM li wara l-inċident tas-Sibt li għadda li qatel lil Dan Udrea saret spezzjoni tas-siġar f’din it-triq.  “Nafu li hemm xi siġar iridu jinqalgħu għax huma mejta. Nafu li hemm siġar li hemm bżonn isir intervent ta’ prunjar fuqhom biex meta jkun hemm l-elementi ma jitwettaqx pressure fuq is-siġra u nevitaw il-perikli,” kompla jgħid Dr Cuschieri.

Madwar għaxar siġriet ġew immarkati li jeħtieġu xi forma ta’ azzjoni. Id-Direttur Maniġerjali tal-ELC qal li għal uħud minnhom se jintalab permess tal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi biex jinqalgħu għax huma mejta.

Dr Cuschieri qal li s-siġar f’din it-triq ilhom imħawla snin u jinkludu fikus u ewkaliptus, bħal dik li waqgħet fuq il-vettura li kien qed isuq ir-Rumen, Dan Udrea. Irrimarka li ħaddiema tal-ELC jagħmlu spezzjonijiet ta’ rutina lis-siġar.

“Kellna każi fil-passat fejn wara ċerti xogħlijiet ta’ toroq ġodda ma jkunx hemm fond biżżejjed fil-ħamrija l-għeruq jidħlu fil-fond u jkunu jistgħu jingastaw ruħhom b’mod sod… avolja kontra f’irjieħat u irwiefen kif kellna dan l-aħħar f’każ ta’ rwiefen jistgħu jinqalgħu sitwazzjonijiet sfortunati kif kellna. Mhux qed ngħid li s-sigar f’din it triq mhux imħawlin sew imma hemm ċertu sigar li m’għandhomx il-fond neċessarju biex ikunu b’sahhithom,” qal Dr Cuschieri.

Rapport finali dwar il-kundizzjoni tas-siġar fi Triq Notabile mistenni li jitlesta f’dawn il-ġranet, bit-tama li sa tmiem il-ġimgħa l-ELC jkollha l-permessi f’idejha biex tieħu l-azzjoni li hemm bzonn.

Ara wkoll:

AĠĠORNAT: Jitkellem ħabib ta’ Dan Udrea – ħbieb tal-vittma jiġbru l-flus għall-funeral

Il-kollegi ta’ Dan jgħidu li fejn sar l-inċident ma kinitx triqtu

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Minkejja li 30 sena ilu tilef nofs wiċċu u sofra ġrieħi gravi meta ġġarraf b’ajruplan żgħir, il-bdot Ivan Gatt ma jibżax jirkeb l-ajruplan, la bħala bdot u lanqas bħala passiġġier….

Lokali

Numru ta’ proprjetajiet tal-Gvern li mhumiex jintużaw ser jgħaddu f’idejn għaqdiet mhux governattivi li joffru programmi ta’ housing bħala parti minn skema ġdida mnedija mis-Segretarjat Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali. Is-sejħa għall-applikazzjonijiet…

Lokali

L-Awtorità tal-Ippjanar qalet li għamlet spezzjoni fil-barriera tal-Imqabba li skont artiklu fuq il-ġurnal The Times of Malta għexieren ta’ ħaddiema Torok li jaħdmu għal Taca Construction diġà qed jgħixu fis-sit, fejn…

Toroq

Il-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar fl-uffiċċju tal-Ombudsman ma sabx li kienx hemm amministrazzjoni ħażina mill-awtoritajiet konċernati fl-iżvilupp ta’ Triq Louis Wettinger f’Ta’ Masrija, magħrufa bħala l-bypass tal-Mellieħa. Dan joħroġ mir-rapport tal-investigazzjoni…

Aktar