“Bandiera ħadra” għall-iskejjel

The President delivers the closing speech during the EkoSkola Green Flag Award Ceremony   06/06/2016

L-edukazzjoni ambjentali qed kull ma jmur taqbad l-art speċjalment fost l-istudenti bis-saħħa tal-proġett eko skola. Diversi skejjel kisbu għarfien internazzjonali għas-sehem tagħhom f’eko skola li trawwem ideat favur l-ambjent  fl-istudenti.

Għalkemm għadhom żgħar fl-età … l-istudenti għandhom ideat ċari ta’ x’għandhom jagħmlu biex itejbu l-ambjent.

Min qal li għandna nieħdu ħsieb l-ambjent għax għandna bżonnu aħna u dawk li ġejjin warajna, min saħaq fuq il-ħtieġa li nirriċiklaw u biex inaqqsu l-iskart li nipproduċu u min fakkar lil kulħadd li dinja waħda għandna biex ngħixu fiha u għalhekk irridu nieħdu ħsiebha.

Il-ħidma li wettqu l-istudenti f’36 skola favur l-ambjent ġiet rikonoxxuta bil-premju internazzjonali tal-Bandiera l-Ħadra. Erba’ skejjel oħra ngħataw is-Silver Award. Għaxar skejjel ħadu għarfien ukoll talli iddistingwew lilhom infushom fil-programm ta’ tagħlim dwar il-foresti – LEAF.

Ir-rikonoxximenti ngħataw f’ċerimonja fil-Palazz tal-President, organizzata minn Nature Trust li tikkordina l-programmi internazzjonali ta’ edukazzjoni għal żvilupp sostenibbli.

Il-President Marie-Louise Coleiro Preca qalet li t-tfal qed juru lill-kbar li ma jistgħux jagħlqu għajnejhom għal dak li hemm bżonn isir f’dan il-pajjiż dwar l-ambjent. Fi kliemha, t-tagħlim li l-istudenti fl-eko skola qed jiżviluppa f’għerf u jekk sentejn ilu kienu jitkellmu li għandhom bżonn aktar spazji, siġar u pjanti, illum qed jisħqu li d-diskussjoni tkun fuq l-emissjonijiet tat-traffiku, it-tniġġiż tal-arja u l-ħsejjes. Hija raddet ħajr lill-Nature Trust għall-ħidma li wettqet u ħeġġet lill-istudenti biex ikomplu jaħdmu u jfakkru lill-kbar li l-ambjent hu misluf lilhom u għalhekk għandhom responsabbilità li jieħdu ħsiebu.

Aħbarijiet Oħra

Żewġ skemi li għalihom il-gvern alloka sitt mitt elf ewro jaħsbu biex jgħinu l-Kunsilli Lokali jwettqu l-kunċett ta’ spazji miftuħa fil-lokalitajiet u manutenzjoni għal proġetti infrastrutturali li jwettaq il-gvern. Il-Ministru…

F’aġġornament dwar is-sitwazzjoni f’Residenza San Ġużepp, it-tmexxija ta’ din id-dar qalet li s’issa 113 minn 278 resident ħarġu pożittivi għall-Covid-19, u l-maġġoranza tagħhom m’għandhomx sintomi. Fl-istess waqt hemm 29 ħaddiem…

Il-kumpanija Gasan Enterprises iddikjarat li qed tfittex kif ma jkollhiex x’taqsam aktar mal-konsorzju Electrogas fejn għandha sehem minoritarju ta’ anqas minn 12%. Fi stqarrija, ic-Chairman Joe Gasan u l-Kap Eżekuttiv…

Is-Sezzjoni tal-Immaniġġjar tal-Indirizzi fi ħdan l-Uffiċċju Elettorali qed tavża lir-residenti ta’ Triq Nazzareno Farrugia, il-Fgura; Sqaq Sant’Anna, il-Mosta; Triq il-Madonna tal-Grazzja, il-Qrendi; u Triq Fra Ferd Mattei u Triq il-Prof. Daniel Callus, Ħaż-Żebbuġ, li l-bibien…

Aktar