Enerġija
Batteriji għall-ħażna ta’ enerġija rinnovabbli

Fil-budget, il-Gvern ħabbar li se jagħti għotja ta 25%, sa massimu ta’ €1,000, biex jinxtraw batteriji għall-ħażna tal-enerġija rinnovabbli.

Għal din l-għotja se jkunu eliġibbli l-familji li għandhom pannelli tax-xemx u skadielhom il-kuntratt li kellhom tal-feed-in-tariff.

TVM tkixxef dwar dawn il-batteriji u x’għandha tikkunsidra persuna qabel tinvesti fihom.

Permezz ta’ batterija apposta tista’ tinħażen l-enerġija li jipproduċu l-pannelli tax-xemx biex tintuża meta l-panelli ma jkunux qed jiġġeneraw enerġija.

L-Inġinier Matthew Spiteri spjega li residenza normalment ikollha sistema ta’ bejn sitta u tmien pannelli fotovoltajċi li jiġġeneraw bejn sitt u tmien units kuljum.

Żied jgħid li filwaqt li ammont ta’ dawk il-units jintużaw immedjatament mid-djar, il-bqija tal-units jistgħu jinħażnu f’batteries biex jintużaw aktar tard.

”Sistema ta’ batteries fost l-iżgħar li jistgħu jintużaw fid-djar għalkemm jista’ jkollok ta’ kull daqs, normalment tkun ta’ 2 to 3 units li qisha qed tixgħel il-kitla għal sagħtejn, sagħtejn u nofs kontinwament bla ma titfiha.”

Żied jgħid li r-residenza jrid ikollha inverter biex ibiddel l-enerġija u jaħżinha. Irid ikun hemm ukoll batterija magħrufa bħala l-battery bank.

“Il-battery bank trid tkun bejn wieħed u ieħor l-istess daqs ta’ dan l-invertor forsi daqsxejn ikbar u din tiġi placed jew ġewwa jew fil-garage, x’imkien fejn faċilment tista’ tisservicjha, tiċċekkjha u tqabbad is-sistema.”

Qal li importanti li dawn il-batteriji ma jkunux esposti għall-elementi għax dan inaqsilhom sew il-ħajja tagħhom.

“Batteries li jintużaw f’sistemi fotovoltajċi kif ukoll batteries bħal ma nsibu ġo l-ismart phones tagħna, batteries li nsibu fl-electric cars li jgħidulhom il-lithum iron batteries, dawn ikollhom lifetime ta’ madwar 10 snin.”

L-investiment f’sistema ta’ batteriji jvarja.

“Taf tvarja ħafna imma dejjem qed nitkellmu sistema bażika qed nitkellmu madwar €4,000 u €5,000 għal sistema bażika imma mbagħad tista’ tkompli tikber għal sistemi ikbar.”

L-inġinier Spiteri temm jgħid li persuna teknika tevalwa ħafna aspetti differenti qabel jiġi deċiż liema sistema tgħodd l-aktar għal residenza partikolari fosthom l-ispazju u l-konsum tal-elettriku f’dik ir-residenza.

Aħbarijiet Oħra
Edukazzjoni

Mit-Tnejn li ġej l-Università ta’ Malta se jibdew ċ-ċerimonji ta’ gradwazzjoni għal tliet elef u ħames mitt student, li aktar minn sittin fil-mija minnhom huma nisa. F’quddiesa ta’ ringrazzjament, l-Isqof…

Statistika

Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li kien hemm 31 studenti tfajliet li ġew riferuti lis-servizz Għożża tul is-sena skolastika li għaddiet. Is-servizz Għożża joffri għajnuna lil tfajliet fl-età tal-iskola obbligatorja…

Lokali

565 persuna kienu rrapportati lill-Pulizija bħala nieqsa mill-bidu tas-sena sa tmiem Settembru. Minn dawn il-persuni 514 instabu waqt li 51 oħra għadhom irrapurtati nieqsa. Dan it-tagħrif ingħata fil-Parlament mill-Ministru għall-Affarijiet…

Aktar