Lokali
Battibekk bejn il-Kamra tal-Periti u l-PA fuq Villa San Injazju

It-twaqqigħ ta’ parti minn villa tas-seklu 19 f’San Ġiljan qajmet kontroversja sħiħa, speċjalment bejn il-Kamra tal-Periti u l-Awtorità tal-Ippjanar bi stqarrijiet iebsa kontra xulxin.

Il-Villa San Injazju nbniet fis-seklu 19 u għal xi żmien, serviet bħala Kulleġġ tal-Ġiżwiti. Fl-aħħar jiem, sar twaqqigħ ta’ sular wara li s-sidien kienu applikaw, minħabba li fis-sular ta’ fuq kien hemm strutturi perikolużi.

Il-Kamra tal-Periti sostniet li t-twaqqigħ jikser ir-regolamenti tal-bini u tas-saħħa u s-sigurtà. Waqt li rrikonoxxiet li l-Awtorità tal-Ippjanar ħarġet il-permess minħabba deċiżjoni tal-Qorti, qalet li l-Awtorità kellha tiddikjara l-permess maħruġ minnha bħala null u invalidu, għax skont il-Kamra, ix-xogħlijiet ma sarux skont il-kundizzjonijiet tal-permess. Qalet li minħabba f’hekk, it-twaqqigħ issukta.

Il-Kamra tal-Periti qalet li qed tistenna li tittieħed azzjoni u jittieħdu miżuri biex jiġi ssalvagwardjat il-wirt storiku. Il-Kamra tal-Periti qalet ukoll, li fuq każ ieħor ta’ twaqqigħ, fejn kien hemm il-bini tas-Sea Malta fil-Marsa, ressqet il-każ kontra l-Awtorità lill-Uffiċċju tal-Ombudsman.

L-Awtorità tal-Ippjanar, filwaqt li ċaħdet l-akkużi tal-Kamra tal-Periti, talbitha tissosstanzja l-akkużi li ddeskrivithom bħala foloz u nofs veritajiet. L-Awtorità sostniet li x-xogħlijiet f’Villa Injazju ġew ordnati li mill-Qorti u qalet li hi kienet ċara li x-xogħlijiet għandhom isiru skont dak li qalet il-Qorti. Dwar il-bini li kien tas-Sea Malta, sostniet li din il-binja kienet f’periklu minħabba pedamenti li kienu qed iċedu. L-Awtorità qalet li biex il-Kamra tal-Periti tkun kredibbli għandha tibda tieħu azzjoni kontra periti, membri tagħha, responsabbli għal xogħlijiet simili.

Intant, fuq Villa Injazju, kemm Din l-Art Ħelwa kif ukoll il-Kummissjoni tal-Knisja dwar l-Ambjent, appellaw lill-awtoritajiet jaġixxu ħalli l-wirt arkitettoniku jkun imħares. Din l-Art Ħelwa ħeġġet llill-Awtorità tal-Ippjanar biex minnufih twaqqaf ix-xogħlijiet u biex tinħareġ ordni ta’ infurzar. Talbet ukoll li din il-villa tiġi skedata.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Eyob Melake Ecobagaber, Eritrean ta’ 27 sena nżamm arrestat wara li ġie mixli li lbieraħ stupra mara Franċiża f’Paceville. Huwa ġie arrestat wara li l-Pulizija rċeviet telefonata anonima li kien…

Lokali

Il-Malta Industrial Parks se tkun qed tinvesti €190,000 f’bowsers ġodda li jissupplixxu bl-ilma l-vetturi tat-tifi tan-nar tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Il-Ministru għall-Intern Michael Farrugia qal li wara inċidenti kbar bin-nirien fil-pajjiż…

Lokali

Raġel ta’ 84 sena jinsab fil-periklu tal-mewt wara li aktarx waqa’ waqt li kien qiegħed jagħmel użu minn sellum ġewwa r-residenza tiegħu. Il-każ seħħ fi Triq Nicolo Isouard il-Mosta. Il-Pulizija…

Lokali

Ħabib tal-Kuntistabbli Simon Schembri fetaħ fond ta’ għajnuna f’żewġ banek lokali sabiex jgħinu. Fuq Facebook, il-ħabib tiegħu kiteb li t-triq tar-rijabilitazzjoni u ta’ fejqan tal-Pulizija Simon Schembri se tkun twila ferm…

Aktar