Knisja Maltija
Beda t-tieni fażi ta’ restawr fuq il-kapolavur ta’ Lorenzo Gafà fiż-Żejtun

Beda ix-xogħol fuq t-tieni fażi tar-restawr fil-knisja ta’ Santa Katerina taż-Żejtun li qed isir mid-direttorat tar-restawr anke għaliex din il-knisja Barokka hija meqjusa bħala kapolavur arkitettoniku ta’ Lorenzo Gafà tas-seklu tmintax.

Bdiet it-tieni fażi tar-restawr fil-Knisja Arċipretali ta’ Santa Katerina fiż-Żejtun, wara li tlesta r-restawr tal-faċċata tal-ġenb tal-knisja.

Il-Perit Daphne Fenech mid-direttorat tar-restawr tal-Ministeru tal-Kultura qalet li r-restawr fuq il-faċċata tat-tramuntana tal-knisja huwa simili għal dak li twettaq fl-ewwel fażi li kien jinvolvi diversi interventi fuq il-ġebel u l-lavur.

”Il-ġebla hija ħafna fraġli u fil-fatt kellna nikkonsolidaw biex kemm jista’ jkun nżommu l-ġebla originali f’postha, kellna wkoll innadfu għax minħabba li kienet triq traffikuża ħafna kien hemm ħafna dħaħen li jeħlu mal-ġebla li jagħtu dehra ta’ knisja mitluqa.”

Il-knisja ta’ Santa Katerina fiż-Żejtun hi kapulavur arkitettoniku tal-Perit Lorenzo Gafà u ġawhra arkitettonika tal-era barokka. Il-bini tagħha tlesta fl-1779 wara kważi 90 sena mit-tqegħid tal-ewwel ġebla.

Il-konservazzjoni u r-restawr tat-tieni ġenb tal-knisja hu stmat li se jiswa madwar mija u ħamsin elf ewro u se jitħallas minn fondi tal-Gvern ċentrali.

Il-Perit Fenech qalet li x-xogħol ta’ restawr fuq il-knisja huwa estensiv u għalhekk ix-xogħol qed isir f’diversi fażijiet.

”Il-knisja tintuża u titgawda mill-poplu u biex ikollok knisja li tagħmel sentejn tlieta bl-iscaffolding ma tintlaqax tajjeb ukoll allura hekk tkun tista’ tagħmel fażi fażi, il-knisja xorta tkun tista’ tintuża fil-festi u hekk int tkun tista’ tfassal ix-xogħol b’mod aħjar.”

Il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici qal li d-Direttorat tar-Restawr għaddej b’għadd ta’ proġetti biex jirrestawra binjiet storiċi li jinsabu madwar Malta, speċjalment dawk li għandhom sinifikat storiku kbir. Huwa qal li d-Direttorat diġà ħadem fi kważi tliet terzi tal-lokalitajiet f’Malta u Għawdex u radd ħajr lill-ħaddiema tal-isforzi tagħhom biex jirriġeneraw il-postijiet storiċi.

Aħbarijiet Oħra
Kultura

L-Opra “L’ Impresario”, li ser issir fit-teatru Manoel bħala parti mill-festival Żigużajg, għalkemm ma nkitbitx għat-tfal, għandha tagħti doża ta’ komiċità u allegrija waqt li tkompli tgħolli l-livell kulturali tal-festival….

Kurżitajiet

Attent jekk se tkun fl-inħawi ta’ Ħal Qormi hekk kif jixhed il-filmat, ħarbet baqra. Il-baqra, qisu xejn mhu xejn, intlemħet miexja biswit triq traffikuża fil-lokalità. Qormi Harbet baqra, Qormi Gepostet…

Tfal

Fuq in-noti tal-kanzunetta Circle of Life mill-film Lion King u siltiet oħrajn, grupp ta’ studenti tal-iskola Primarja ta’ Ħaż-Żabbar u tal-Iskola Sekondarja tal-Verdala fakkru l-Jum Dinji għat-Tfal li ġie ċċelebrat…

Aktar