Kronaka
AĠĠORNAT 2: 14-il persuna ġew arrestati waqt rejd għad-droga f’Birkirkara

Minn tal-inqas 14-il persuna, ħafna minnhom Maltin, ġew arrestati waqt rejd għad-droga li sar f’maħżen fi Triq il-Vittmi tal-Gwerra f’Birkirkara. L-operazzjoni, bis-sehem ta’ tliet skawdri tal-korp tal-Pulizija, saret wara ġimgħat twal ta’ sorveljanza fuq il-maħżen li huwa suspettat li kien qed iservi bħala bejta għat-traffikar tad-droga.

Operazzjoni kbira mill-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga f’Birkirkara waslet għall-arrest ta’ mil-lanqas 14-il persuna li qed jgħinu lill-pulizija fl-istħarrig li għadu għaddej dwar traffikar tad-droga li allegatament kienet qed issir minn maħżen fi Triq il-Vittmi tat-Tieni Gwerra Dinjija. TVM huwa infurmat li fost il-persuni miżmuma fir-rejd tal-pulizija, minbarra Maltin hemm ukoll Serbi,Taljan u Ingliż li l-etajiet tagħhom ivarjaw bejn it-23 u s-66 sena.

 

Kienu għall-ħabta tal-ħdax tal-Ħamis filgħodu meta Pulizija mill-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga, mir-Rapid Intervention Unit u mill-Ispecial Intervention Unit, armati sa snienhom iċċirkondaw il-maħżen u daħlu fil-post fejn minnufih arrestaw lill-persuni li kienu hemm. L-istħarriġ tal-pulizija fuq il-post ħa diversi sigħat u f’xi ħin kien hemm ukoll il-vettura speċjali tal-Protezzjoni Ċivili magħrufa bħala HAZMAT li tintuża fejn ikun hemm sustanzi li jistgħu jkunu perikolużi.

Ir-rejd kordinat tal-pulizija sar wara li għajnejn il-Pulizija kien ilhom isegwu movimenti suspettużi f’din it-triq fejn hemm bosta garaxxijiet. Is-suspett tal-pulizija nifmhu li fil-maħżen fejn sar ir-rejd kien qed iservi għal bejgħ tad-droga. Il-Pulizja qalet li fil-pusses ta’ wħud mill-persuni arrestati nstabu boroż bi droga allegatament eroina, ammonti ta’ flus kontanti, u oġġetti relatati mal-abbuż u l-bejgħ tal-istess sustanza. Television Malta huwa informat li minn fuq il-post ġiet elevata droga eroina u kannabis u ammonti konsiderevoli ta’ flus. S’issa, il-pulizija għadha ma tatx informazzjoni dwar x’irrizulta mill-istħarriġ tagħha.

Waqt li konna fuq il-post insewgu l-operazzjoni tal-pulizija, minkejja l-preżenza tal-pulizija, raġel donnu ma ndunax b’dak li kien għaddej u daħal fiż-żona mgħassa mill-Pulizija fejn minnufih twaqqaf mil-pulizija u saret tfittxiija fuqu u fil-karozza tiegħu. Ir-raġel, li huwa Malti nżamm ukoll għal aktar stħarriġ wara li l-pulizija dehret televa xi oġġetti mill-vettura tiegħu.

Il-Maġistrat tal-Għassa Audrey Demicoli ġiet infurmata bl-investigazzjoni u ordnat li ssir inkjesta. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.

Aħbarijiet Oħra
Budget

Id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta’ Min Iħaddem, Joe Farrugia qal li l-baġit juri li hemm xejriet makro ekonomiċi pożittivi ħafna. Qal li l-baġit kien wieħed bla skossi b’enfasi fuq is-sostenabbilità. Qal…

Budget

Il-Kap Eżekuttiv għall-Kamra tal-Kummerċ Għawdxija, Daniel Borg, qal li l-Kamra tilqa’ t-tkomplija tal-Gozo Employment Scheme, il-Film Fund u l-ħolqien tal-Awtorità Reġjonali għal Għawdex, għalkemm qal li wieħed għandu jaħseb ukoll…

Budget

Is-Segretarju Ġenerali tal-GWU, Josef Bugeja qal li l-baġit kien wieħed bilgħaqal. Qal li l-GWU sodisfatta li l-Gvern daħħal diversi tal-GWU fil-baġit. Ara l-kumment ta’ Josef Bugeja:

Budget

B’reazzjoni għall-baġit il-Kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista qal li l-baġit ma ppreżenta l-ebda pjan kif se jlaħħaq mat-traffiku u ż-żieda fil-karozzi, u lanqas kif se jtaffi t-tniġġis. Fost oħrajn, qal…

Aktar