Lokali
Bħalissa f’Malta hawn iktar irġiel milli nisa

Skont ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, sa tmiem l-2016 il-persuni residenti f’Malta kienu jgħoddu 460,000. Kważi tnax fil-mija minnhom barranin. Għat-tieni darba biss fl-aħħar 12-il sena, f’Malta issa hawn aktar irġiel milli nisa waqt li wieħed minn kull ħames persuni għandu ‘l fuq minn 65 sena.

Fl-aħħar għaxar snin il-popolazzjoni f’Malta żdiedet b’aktar minn ħamsin elf persuna – minn 405,000 fl-2006 għal 460,297 fl-2016 – 231,663 raġel u 228,634 mara.

Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika għall-2016 juru li ż-żieda fil-popolazzjoni mill-2015 kienet dovuta għall-immigrazzjoni ta’ barranin f’Malta u mhux minħabba żieda fir-rata ta’ twelid.

Fil-fatt hu stmat li fl-2016 ġew jgħixu Malta 17,051 persuna waqt li emigraw minn Malta għall-pajjiż ieħor 8,303 – l-ogħla ċifri sa mill-2012 li aktar minn 7,000 minnhom kienu barranin li telqu minn Malta.

Mill-banda l-oħra, fost barranin li ġew jgħixu Malta – kważi 9,000 kienu minn pajjiżi fl-Unjoni Ewropea (8,968), mas-6,700 (6,687) minn pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea u 1,400 Malti u Maltija (1,376) li rritornaw art twelidhom.

Fir-rigward tal-għadd ta’ persuni li ħallew Malta, kien hemm mal-elf Malti u Maltija (958), 3,226 ċittadin minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u 4,119-il persuna minn pajjiżi barra l-Unjoni.

Fl-2016 twieldu aktar nies milli mietu. Bejn Jannar u Diċembru tal-2016 twieldu 4,476 tarbija waqt li mietu 3,342. Fl-istess sena ġew adottati 20 tifel u tifla.

Iċ-ċifri juru li kwart tal-popolazzjoni Maltija hi magħmula minn persuni ta’ ‘l fuq minn sittin sena waqt li l-persuni taħt it-18-il sena jammontaw għal 17% tal-popolazzjoni.

Bħala medja l-irġiel Maltin jgħixu sa 81 sena waqt li n-nisa jgħixu sa 84 sena.

Aħbarijiet Oħra
Kunsilli Lokali

Il-kunsilli ser ikollhom pubblikazzjoni maħsuba apposta biex tgħinhom jiksbu fondi addizzjonali minn programmi tal-Unjoni Ewropea. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej u DAaron Farrugia u s-Sur Parnis. Iż-żewġ Segretarji Parlamentari,…

Kronaka

Kuntistabbli tal-Pulizija stazzjonat fl-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga llejla ngħata l-kura fl-isptar wara li sofra xi ġrieħi waqt il-qadi ta’ dmirijietu. Il-każ ħareġ fil-pubbliku permezz ta’ post fuq il-paġna ta facebook…

Qorti

Eks-kuntistabbli tal-Pulizija, Jean Pierre Abdilla, li qed iservi sentenza ta’ 16-il sena ħabs fuq akkużi relatati mad-droga, ingħata €5,000 bħala kumpens morali mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem minħabba l-kundizzjonijiet xejn tajbin…

Saħħa

Il-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca bdiet żjara fi sptarijiet f’Londra fejn pazjenti Maltin imorru għall-kura. B’kollox se żżur seba’ sptarijiet u tliet residenzi li fihom joqogħdu pazjenti u qrabathom….

Aktar