Lokali
Bħalissa f’Malta hawn iktar irġiel milli nisa

Skont ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, sa tmiem l-2016 il-persuni residenti f’Malta kienu jgħoddu 460,000. Kważi tnax fil-mija minnhom barranin. Għat-tieni darba biss fl-aħħar 12-il sena, f’Malta issa hawn aktar irġiel milli nisa waqt li wieħed minn kull ħames persuni għandu ‘l fuq minn 65 sena.

Fl-aħħar għaxar snin il-popolazzjoni f’Malta żdiedet b’aktar minn ħamsin elf persuna – minn 405,000 fl-2006 għal 460,297 fl-2016 – 231,663 raġel u 228,634 mara.

Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika għall-2016 juru li ż-żieda fil-popolazzjoni mill-2015 kienet dovuta għall-immigrazzjoni ta’ barranin f’Malta u mhux minħabba żieda fir-rata ta’ twelid.

Fil-fatt hu stmat li fl-2016 ġew jgħixu Malta 17,051 persuna waqt li emigraw minn Malta għall-pajjiż ieħor 8,303 – l-ogħla ċifri sa mill-2012 li aktar minn 7,000 minnhom kienu barranin li telqu minn Malta.

Mill-banda l-oħra, fost barranin li ġew jgħixu Malta – kważi 9,000 kienu minn pajjiżi fl-Unjoni Ewropea (8,968), mas-6,700 (6,687) minn pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea u 1,400 Malti u Maltija (1,376) li rritornaw art twelidhom.

Fir-rigward tal-għadd ta’ persuni li ħallew Malta, kien hemm mal-elf Malti u Maltija (958), 3,226 ċittadin minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u 4,119-il persuna minn pajjiżi barra l-Unjoni.

Fl-2016 twieldu aktar nies milli mietu. Bejn Jannar u Diċembru tal-2016 twieldu 4,476 tarbija waqt li mietu 3,342. Fl-istess sena ġew adottati 20 tifel u tifla.

Iċ-ċifri juru li kwart tal-popolazzjoni Maltija hi magħmula minn persuni ta’ ‘l fuq minn sittin sena waqt li l-persuni taħt it-18-il sena jammontaw għal 17% tal-popolazzjoni.

Bħala medja l-irġiel Maltin jgħixu sa 81 sena waqt li n-nisa jgħixu sa 84 sena.

Aħbarijiet Oħra
Toroq

Il-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar fl-uffiċċju tal-Ombudsman ma sabx li kienx hemm amministrazzjoni ħażina mill-awtoritajiet konċernati fl-iżvilupp ta’ Triq Louis Wettinger f’Ta’ Masrija, magħrufa bħala l-bypass tal-Mellieħa. Dan joħroġ mir-rapport tal-investigazzjoni…

Għawdex

Steward Healthcare li għalqet sena fit-tmexxija tat-tliet sptarijiet pubbliċi, qed taħdem mal-kumpanija Philips Healthcare tal-Istati Uniti b’konnessjoni mal-masterplan għat-tliet sptarijiet li ser jitħabbar il-ġimgħa d-dieħla. Il-kap tal-Operazzjonijiet ta’ Stewards f’Malta,…

Parlament

L-Assitent Direttur fl-Awtorità tal-Artijiet Peter Mamo qal illi fil-każ tal-esproprjazzjoni tal-art fil-Fekruna f’San Pawl il-Baħar ma ntużatx il-proċedura li l-Gvern juża f’ċirkostnazi simili iżda sar negozjar mas-sid privat qabel sar…

Qorti

Raġel ta’ 68 sena minn Birżebbuġa, Manweli Zahra nżamm arrestat wara li ġie akkużat b’abbuż sesswali fuq mara vulnerabbli ta’ madwar 30 sena. Fil-Qorti ġie spjegat li l-mara hija persuna…

Aktar