Lokali
ARA: Ma tammettix li talbet għat-telefonata b’theddida ta’ bomba – il-Qorti ma tagħtihiex il-ħelsien mill-arrest

Joelle Galea ta’ 34 sena minn Tas-Sliema li toqgħod Għawdex wieġbet li mhux ħatja li ordnat jew ġegħlet lil Ronald Mallia biex il-ġimgħa li għaddiet iċempel u jagħmel theddida ta’ bomba fuq il-vapur tal-Gozo Channel.

Il-mara ġiet arrestata wara li jumejn ilu Mallia tressaq il-Qorti akkużat bit-telefonata li wettaq u żvela mal-Pulizija li kien imqabbad biex iċempel minn din il-mara.

Joelle Galea kienet akkużata ukoll li hija kompliċi ma’ Ronald Mallia u anke meta kienet fil-lock up fid-Depot kienet fil-pussess tad-droga eroina. Kienet akkużata ukoll li riċediva.

L-Ispetturi Omar Zammit u George Cremona qed imexxu l-prosekuzzjoni. Għall-akkużata qed jidhru Chris Bonnett u Stephen Tonna Lowell.

Ftit wara li tressqet quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimech, id-difiża talbet biex ittella’ persuna u tixhed fil-magħluq minħabba kwistjoni ta’ natura medika dwar l-akkużat. Il-prosekuzzjoni ma oġġezzjonatx bil-Maġistrat ordnat lil kulhadd joħroġ ‘il barra mill-awla.

Il-mara ma ngħatatx il-ħelsien mill-arrest.

Nhar it-Tlieta fil-Qorti hareg li Mallia, li għandu 30 sena u huwa mill-Mosta, ċempel b’mod anonimu mit-telephone box li hemm fil-kantuniera ta’ bejn Triq ir-Repubblika u Triq San Ġwann, fil-Belt Valletta u anke deher fuq cameras tas-sigurtà li hemm fl-inħawi.

Is-sentenza fil-konfront ta Mallia li ammetta l-akkuzi se tingħata mill-Maġistrat Aaron Bugeja lejn l-aħħar ta’ dan ix-xahar.

Ara wkoll:

Arrestata l-mara li allegatament talbet biex issir it-telefonata b’theddida ta’ bomba

Aħbarijiet Oħra
Stejjer Umani

Mandy Vella li għandha 24 sena biss qed tgħix bi tbatija kbira minħabba li tbati b’Cystic Fibrosis. Hija tgħid li din qed taffettwalha l-pulmun u l-firxa, tbati bil-qtugħ ta’ nifs…

Avjazzjoni

Fl-istorja Maltija tal-avvjazzjoni, l-1969 ma kinitx l-isbaħ paġna. F’temp ta’ tliet xhur, nofs seklu ilu, seħħew żewġ disgrazzji tal-ajru b’ajruplani militari. L-istorja tagħhom hija fost kważi elf inċident tal-ajruplan li…

Lokali

Il-Fondazzjoni Blue Light, imwaqqfa mis-Surġent Simon Schembri mistennija tiftaħ l-ewwel dar tagħha biex tilqa’ fiha uffiċjali tal-forzi dixxiplinati li jweġġgħu waqt il-qadi ta’ dmirijiethom. Il-Ħadd filgħodu f’Ħal Safi saret attività…

Għawdex

Dalgħodu f’Dar Arka, Għajnsielem, saret quddiesa mmexxija mill-Isqof ta’ Għawdex, Mario Grech bħala talba ta’ radd il-ħajr lil Alla fi tmiem il-mandat tal-President Marie-Louise Coleiro Preca. Fi kliem il-President, l-Ewkaristija…

Aktar