Lokali
ARA: Ma tammettix li talbet għat-telefonata b’theddida ta’ bomba – il-Qorti ma tagħtihiex il-ħelsien mill-arrest

Joelle Galea ta’ 34 sena minn Tas-Sliema li toqgħod Għawdex wieġbet li mhux ħatja li ordnat jew ġegħlet lil Ronald Mallia biex il-ġimgħa li għaddiet iċempel u jagħmel theddida ta’ bomba fuq il-vapur tal-Gozo Channel.

Il-mara ġiet arrestata wara li jumejn ilu Mallia tressaq il-Qorti akkużat bit-telefonata li wettaq u żvela mal-Pulizija li kien imqabbad biex iċempel minn din il-mara.

Joelle Galea kienet akkużata ukoll li hija kompliċi ma’ Ronald Mallia u anke meta kienet fil-lock up fid-Depot kienet fil-pussess tad-droga eroina. Kienet akkużata ukoll li riċediva.

L-Ispetturi Omar Zammit u George Cremona qed imexxu l-prosekuzzjoni. Għall-akkużata qed jidhru Chris Bonnett u Stephen Tonna Lowell.

Ftit wara li tressqet quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimech, id-difiża talbet biex ittella’ persuna u tixhed fil-magħluq minħabba kwistjoni ta’ natura medika dwar l-akkużat. Il-prosekuzzjoni ma oġġezzjonatx bil-Maġistrat ordnat lil kulhadd joħroġ ‘il barra mill-awla.

Il-mara ma ngħatatx il-ħelsien mill-arrest.

Nhar it-Tlieta fil-Qorti hareg li Mallia, li għandu 30 sena u huwa mill-Mosta, ċempel b’mod anonimu mit-telephone box li hemm fil-kantuniera ta’ bejn Triq ir-Repubblika u Triq San Ġwann, fil-Belt Valletta u anke deher fuq cameras tas-sigurtà li hemm fl-inħawi.

Is-sentenza fil-konfront ta Mallia li ammetta l-akkuzi se tingħata mill-Maġistrat Aaron Bugeja lejn l-aħħar ta’ dan ix-xahar.

Ara wkoll:

Arrestata l-mara li allegatament talbet biex issir it-telefonata b’theddida ta’ bomba

Aħbarijiet Oħra
Festi

Dħalna sew issa fi żmien il-Milied. Fil-knejjes illum bdiet in-novena, il-postijiet tad-divertiment qed ikunu miżgħuda attivitajiet bejn il-ħbieb, u ċ-ċentri kummerċjali qed ikunu ppakkjati bin-nies jixtru ħwejjeġ għalihom u rigali….

Lokali

Tintemm uffiċjalment illejla s-sena li matulha l-belt kienet il-kapitali Ewropea tal-kultura bl-attività “L-Aħħar Festa” li tibqa’ sejra sa tard ħafna illejla. Valletta 2018 iżda se tibqa’ għaddejja permezz ta’ numru…

Qorti

Żewġ barranin ammettew fil-Qorti t’Għawdex l-akkużi ta’ pussess u traffikar ta’ droga kokaina u kultivazzjoni tal-pjanta kannabis. Il-pulizija qalet li wara ġimgħat ta’ ħidma mill-iskwadra ta’ kontra d-droga f’Għawdex, fil-lejl…

Infrastruttura

Inbniet kważi 400 sena ilu mill-Kavallieri fiż-żona ta’ wara l-Berġa tal-Baviera, fin-naħa t’isfel tal-Belt. Għal xi żmien, il-binja serviet bħala biċċerija, imbagħad bħala barracks tas-suldati u aktar tard bħala spazju…

Aktar