Lokali
ARA: Ma tammettix li talbet għat-telefonata b’theddida ta’ bomba – il-Qorti ma tagħtihiex il-ħelsien mill-arrest

Joelle Galea ta’ 34 sena minn Tas-Sliema li toqgħod Għawdex wieġbet li mhux ħatja li ordnat jew ġegħlet lil Ronald Mallia biex il-ġimgħa li għaddiet iċempel u jagħmel theddida ta’ bomba fuq il-vapur tal-Gozo Channel.

Il-mara ġiet arrestata wara li jumejn ilu Mallia tressaq il-Qorti akkużat bit-telefonata li wettaq u żvela mal-Pulizija li kien imqabbad biex iċempel minn din il-mara.

Joelle Galea kienet akkużata ukoll li hija kompliċi ma’ Ronald Mallia u anke meta kienet fil-lock up fid-Depot kienet fil-pussess tad-droga eroina. Kienet akkużata ukoll li riċediva.

L-Ispetturi Omar Zammit u George Cremona qed imexxu l-prosekuzzjoni. Għall-akkużata qed jidhru Chris Bonnett u Stephen Tonna Lowell.

Ftit wara li tressqet quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimech, id-difiża talbet biex ittella’ persuna u tixhed fil-magħluq minħabba kwistjoni ta’ natura medika dwar l-akkużat. Il-prosekuzzjoni ma oġġezzjonatx bil-Maġistrat ordnat lil kulhadd joħroġ ‘il barra mill-awla.

Il-mara ma ngħatatx il-ħelsien mill-arrest.

Nhar it-Tlieta fil-Qorti hareg li Mallia, li għandu 30 sena u huwa mill-Mosta, ċempel b’mod anonimu mit-telephone box li hemm fil-kantuniera ta’ bejn Triq ir-Repubblika u Triq San Ġwann, fil-Belt Valletta u anke deher fuq cameras tas-sigurtà li hemm fl-inħawi.

Is-sentenza fil-konfront ta Mallia li ammetta l-akkuzi se tingħata mill-Maġistrat Aaron Bugeja lejn l-aħħar ta’ dan ix-xahar.

Ara wkoll:

Arrestata l-mara li allegatament talbet biex issir it-telefonata b’theddida ta’ bomba

Aħbarijiet Oħra
Knisja Maltija

Riċerka ppubblikata fl-aħħar jiem tixħet dawl dwar l-ewwel attentati għas-separazzjoni tal-poteri bejn Stat u Knisja f’Malta. Kien Nicolo’ Muscat – figura prominenti fl-amministrazzjoni tal-Ordni tal-Kavallieri – li f’nofs is-seklu 18…

Lokali

Ġimgħa wara d-delitt ta’ omm żagħżugħa f’Raħal Ġdid li allegatament inqatlet mis-sieħeb tagħha, bosta għaqdiet speċjalment tan-nisa komplew jitkellmu b’diversi stqarrijiet dwar dan il-femiċidju u l-problema tal-vjolenza domestika. Mill-banda l-oħra…

Annimali

L-Assoċjazzjoni Exotic Finch Malta qed tagħti opportunità oħra lill-pubblika japprezza l-ġmiel ta’ 500 għasfur li minkejja li l-oriġini tagħhom hija barranija tfaqqsu f’Malta wara ħafna studju u esperementazzjoni. Il-wirja li…

Lokali

Il-Malta National Electromobility Platform fi ħdan Transport Malta qed tikkordina diversi inizjattivi u attivitajiet marbuta mal-Ġimgħa Ewropea Tal-Mobbiltà. It-tema għal din is-sena hija “Multimodality – Mix and Move”. Din it-tema…

Aktar