Lokali
Bħan-neputi għal qalbha l-palk ta’ 82 sena

Numru ta’ anzjani fir-residenza San Vincenz de Paul bdew jattendu lezzjonijiet tal-Università tar-raba’ età li qed isiru bil-għan li l-anzjani, l-aktar dawk li għandhom diffikultajiet ta’ mobilità, iżommu lilhom infushom impenjati. TVM żar il-lezzjoni tal-mużika f’San Vincenz de Paul, fejn iltaqa’ ma’ Mary, anzjana attiva li għandha għal qalbha l-palk.

Mary Galea għandha 82 sena. Il-palk minn dejjem kien għal qalbha u llum hija kburija li wieħed min-neputijiet tagħha – Davide Tucci wiret din il-passjoni.

B’nostalġija, Mary, li kunjomha xebba kien Zarb, irrakkontat kif qattgħet żogħżita fuq il-palk ma’ wħud mill-aqwa atturi.

“Għamilt ta’ Fr Born, is-Salib tal-Fidda fir-Radio City, ħadna kollox konna. L-ewwel waħda li għamilt kelli xi tlettax-il sena ma’ Twanny Scalpello, Cachia, Karmenu Gruppetta mal-krema tal-atturi.”

Mary baqgħet attiva . . . sal-lum għada tieħu sehem f’xi reċta f’San Vincenz de Paul. Hija ilha tliet snin tgħix hawnhekk flimkien ma’ żewġha Enrico li jbati bid-dimensja.

“Mhux minn dawk li jkellimni jaħasra. Kultant ikellimni tajjeb u kultant iktar kwiet milli jkellimni. Kemm nixtiequ jkellimni.”

Minkejja dawn id-diffikultajiet u l-età, Mary baqgħet iżżommha u anke tkompli ma’ sħabha l-anzjani l-oħra, li wħud minnhom qed jattendu l-università tar-raba’ età.

Il-lezzjonijiet organizzati mill-Università qed isiru wkoll f’Dar San Ġużepp fil-Fgura bl-iskop li l-anzjani jinvolvu ruħhom fihom kif ukoll jaqsmu l-għarfien tagħhom.

Il-kap tad-dipartiment tal-Ġerontoloġija – il-Professur Marvin Formosa – qal li dawn il-lezzjonijiet iħallu impatt fuq l-anzjani li jkunu aktar kalmi, ferħanin u b’inqas ansjetà.

Aħbarijiet Oħra
Reliġjon

Mat-twaqqif tad-Dar tal-Kleru – residenza għal saċerdoti anzjani jew morda – twaqqfet ukoll il-komunità tas-Sorijiet imsejħa”Qaddejja taċ-Ċenaklu” li ilhom ħamsa u ħamsin sena jiddedikaw ħajjithom għas-saċerdoti f’din id-dar. TVM żar…

Lokali

Tibda l-ġimgħa li twassal biex jitla’ s-siparju fuq waħda mill-eqdem ċelebrazzjonijiet f’Malta . . . il-Karnival. Il-karru ewlieni, li juri r-Re tal-Karnival, ser ikun sar mill-istess idejn li ħadmu fuq…

Lokali

“Sunrise” – a socio contemporary comedy and monologue has opened. Humorous at times, this production is being staged at a theatre in Valletta. Described by The Guardian UK as an…

Lokali

Għoxrin sena mit-twaqqif tal-Fondazzjoni Kreattività qed jiġu ċċelebrati b’diversi proġetti fl-Ispazju Kreattiv il-Belt kif ukoll bi pjani biex ikompli jissaħħaħ il-qasam tal-kreattività. Matul din is-sena qed jitfakkar l-20 sena mit-twaqqif…

Aktar