Unjoni Ewropea
AĠĠORNAT: Bidla fit-ton bejn l-UE u l-Afrika – il-PM

Wara s-summit ta’ Malta bejn il-mexxejja Ewropea u Afrikani, iż-żewġ naħat reġgħu ltaqgħu fi Vjenna, f’tarf il-Presidenza tal-Awstrija, bit-tema bejniethom ma tiffukax biss fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Il-Prim Ministru Joseph Muscat li attenda għas-summit, stqarr li fil-laqgħa seta josserva bidla fit-ton tar-relazzjonijiet bejn iż-żewġ naħat li jfittxu li jiżviluppaw oqsma ta’ koperazzjoni ekonomika anke fid-dawl li l-Afrika qed tattira investiment minn qawwiet oħrajn, ewlenin fosthom iċ-Ċina.

Il-laqgħa tal-Livell Għoli bejn mexxejja tal-Unjoni Ewropea u ta’ pajjiżi Afrikani, fil-kapitali tal-Awstrija, Vjenna, immarkat bidla fit-ton fir-relazzjonijiet bejn l-Ewropa u l-Afrika. Il-Prim Ministru Joseph Muscat, qal li l-kwistjoni tal-immigrazzjoni m’għandiex tkun il-perm tar-relazzjonijiet mal-kontinent Afrikan għaliex hemm interessi oħrajn li ma jistgħux jiġu traskurati.

“Huwa ovvju li l-investimenti li qed isiru minn pajjiżi oħra u huwa ovvju l-attitudni li qegħdin jużaw potenzi internazzjonali oħra fir-rigward tal-Afrika, qed ikollhom riżultati ferm importanti. Allura t-ton li qed jintuża huwa ton differenti dan anke għax huwa ċar li hemm opportunitajiet kbar,” spjega l-Prim Ministru.

Dr Muscat sostna li l-mexxejja Ewropej u Afrikani ma ltaqgħux biex jitkellmu fuq l-immigrazzjoni biss, imma biex jitkellmu ukoll f’kuntest ferm usa li jwassal għal aktar riżultati.

“Hemm oqsma bħal dawk tat-teknoloġija u l-avvanzi li qegħdin nagħmlu aħna f’teknoloġija bħal blockchain, b’mod regolatorju huma ta’ interess qawwi għal pajjiżi Afrikani. Jkun hemm min għandu sterjotipi f’moħħu, per eżempju li mhemmx teknoloġija fl-Afrika. M’hemm xejn iktar ‘il bogħod minn dan.”

Dr Muscat qal li sħubija Afrikana-Ewropea fl-isfera diġitali għandha tkun mibnija fuq ideat u valuri komuni. It-trasformazzjoni diġitali għandha tippermetti lill-gvernijiet u s-soċjetà jiffaċċjaw sfidi bħat-tkabbir demografiku, t-tibdil fil-klima, il-ħolqien sostenibbli tal-impjiegi u t-tnaqqis tal-faqar. Il-Prim Ministru qal li Malta hija ħerqana li tkompli tiżviluppa r-relazzjonijiet mal-Afrika anke f’livell bilaterali.

“Hemm suq għalina fil-fehma tagħna, u hemm mod minn fejn naħdmu iktar ‘il quddiem, u għalhekk ukoll li bħala Gvern iddeċidejna li niftħu Kummissjoni Għolja fil-Ghana għax naraw potenzjal f’dan il-pajjiż, imma mbagħad mill-Ghana nibbranċjaw f’pajjiżi oħra Afrikani, li sal-lum ma kellniex kuntatt daqshekk tajjeb magħhom, u li diġà qed ikollna relazzjoni tajba f’dak li għandu x’jaqsam mal-kuntatti kummerċjali li jista’ jkollna.”

Din il-laqgħa ta’ Livell Għoli kienet ukoll opportunità biex kapijiet eżekuttivi ta’ kumpaniji globali jiltaqgħu mal-kapijiet tal-gvernijiet u flimkien jiddiskutu investiment potenzjali u koperazzjonijiet bejn iż-żewġ naħat.

Ara wkoll:

Il-PM fi Vjenna għal-laqgħa bejn il-mexxejja tal-UE u tal-Afrika

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Raġel li twaqqaf mill-Pulizija meta kien wieqaf quddiem ħanut fi Triq Ħal Tarxien f’Raħal Ġdid fis-sigħat bikrin ta’ filgħodu, instab li kellu fuqu oġġetti li jintużaw għall-isgassar u s-serq, fosthom virga,…

Kisbiet

Iċ-Chairman tal-Public Broadcasting Services Limited, Cavaliere Dr Tonio Portughese ppreżenta d-DVDs tal-kunċert mill-Banda La Valette “La Sollevazione di Cristo” u l-intervista mal-Mro Joseph Sammut lill-President Jonathan Grima kif ukoll lis-Sindku…

Droga

16-il persuna, fosthom żewġ nisa, fl-etajiet ta’ bejn l-20 u l-55 sena, temmew programm ta’ rijabilitazzjoni mill-użu tad-droga u ħadu sehem f’ċerimonja ta’ gradwazzjoni li ċċelebrat is-suċċess tagħhom. Iċ-ċerimonja bit-tema…

Lokali

Il-Fondazzjoni Foodbank Lifeline tal-Knisja Metodista f’Malta qed tkompli tifrex il-ħidma tagħha bit-tqassim ta’ ikel lil familji fil-bżonn. Il-Fondazzjoni qalet li sal-aħħar tas-sena mistennija tgħin aktar minn 16,000 persuna bi spiża…

Aktar