Bil-filmat: il-laqgħa tal-President mar-Reġina Eliżabetta II

Waqt żjara uffiċjali f’Londra, il-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca, kellha diversi laqgħat ma’ entitajiet ta’ sptarijiet li jagħtu kura lill-Maltin u l-Għawdxin, fejn iddiskutiet kif jistgħu jiġu megħjuna dawk kollha li jmorru l-Ingilterra għall-kura.  Fost dawn, il-President iltaqgħet ma’ rappreżentanti minn Kings College, Great Ormond Street Hospital, u University College London Hospital.

Il-President Marie-Louise Coleiro Preca ltaqgħet ukoll ma’ organizzazzjonijiet mhux governattivi, bħal m’huma s-Sick Children’s Trust u Tavistock Centre for Couple Relationships, fejn iddiskutiet proġetti ta’ kollaborrazzjoni u taħriġ rispettivament.

F’laqgħa mar-Royal Commonwealth Society, il-President ta’ Malta ddiskutiet  kif din is-soċjetà  tista’ tqajjem aktar kuxjenza u tagħrif dwar il-Commonwealth fid-dinja tal-lum.  Ir-Royal Commonwealth Society stiednu lill-President ta’ Malta għal Commonwealth Observance, li se ssir fid-9 ta’ Marzu fWestminister Abbey, fl-okkażjoni tal-Commonwealth Day.

Waqt laqgħa oħra, din id-darba mal-Prince’s Trust f’Londra, il-President iddiskutiet kif se tinbena kollaborazzjoni flimkien ma’ din it-trust, fi proġetti li jkunu ta’ benefiċċju għaż-żgħażagħ Maltin.

Il-President ta’ Malta ġiet mistiedna ukoll biex, fit-12 ta’ Marzu, tattendi għal Celebrating Success Awards,mtella’ mill-Prince’s Trust. Waqt din iċ-ċeremonja, il-Prinċep Karlu jippremja liż-żgħażagħ li rnexxielhom joħolqu opportunitajiet ta’ xogħol jew negozju għalihom infushom, u li b’xi mod, kellhom impatt pożittiv fuq il-komunità lokali tagħhom.  Dawn iż-żgħażagħ irnexxielhom joħolqu l-opportunitajiet wara li ngħataw permess ta’ grant li ngħatat lilhom mill-istess Prince’s Trust.

Fl-aħħar taż-żjara tagħha, il-President kellha laqgħa mal-Maestà Tagħha r-Reġina Eliżabetta t-Tieni fil-Palazz Buckingham.

Aħbarijiet Oħra
Stejjer Umani

Għandu 67 sena, u flimkien ma’ missieru sa minn ċkunitu trabba b’passjoni kbira għal trakkijiet militari Amerikani u Ingliżi, u inġenji oħra fosthom magni tal-ajruplani. Michael Cachia jqatta’ ħinu jibni…

COVID-19

Il-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji qalet li l-aġenti u l-operaturi tal-ivvjaġar qegħdin jiffaċjaw diffikultatjiet biex joħorġu r-rifużjonijiet minħabba li l-kumpaniji turistiċi mhumiex qegħdin jibagħtulhom l-flus lura tal-vjaġġi u pakketti tal-ivjaġġar…

Immigrazzjoni

Għaxar t’ijiem wara s-sejħa tal-espressjoni għal bastiment biex fuqhom ikunu iżolati immigranti irregolari, Television Malta jinsab infurmat li l-Gvern irċieva mal-15 il-offerta. Is-sejħa ngħalqet f’nofsinhar tat-Tnejn li għadda u issa…

COVID-19

Bl-għan li jkun ta’ spalla għal negozji fid-dawl tar-realtajiet ekonomiċi tal-pandemija l-Bank Malti ta’ Żvilupp introduċa inizjattiva biex negozji żgħar li jitolbu self lill-banek ma jkollhomx bżonn jipprovdu garanziji personali…

Aktar