Lokali
B’investiment ta’ €5 miljun l-Università se tirriċerka fil-panelli fotovoltajċi

L-Università ta’ Malta, permezz tal-Istitut għall-energija sostinibbli, għaddejja b’riċerka dwar kif il-panelli fotovoltajċi jistgħu jkunu aktar effettivi u effiċjenti. Dan qed isir f’laboratorju li l-Università inawgurat f’Marsaxlokk.

B’investiment ta’ kważi €5 miljun, l-Università ta’ Malta inawgurat il-Laboratorju għar-Riċerka Solari fl-Istitut tal-Enerġija Sostenibbli, f’Marsaxlokk. Il-Laboratorju se jiffoka fuq riċerka dwar materjali li jintużaw għal ċelluli solari. L-għan ta’ dan il-laboratorju, kif spjega d-Direttur tal-Istitut, il-Professur Luciano Mulè Stagno, huwa li jirriċerka kif il-panelli solari jistgħu jkunu aktar effiċjenti.

Profs. Luciano Mulè Stagno qal li “huwa laboratorju pjuttost uniku, b’apparat estensiv ħafna u qed nagħmlu riċerka, kemm fuq materjali eżistenti, kif ukoll fuq materjali ġodda li huma l-futur tal-fotovaltajċi”.

Il-Professur Mulè Stagno qal li peress li din it-tip ta’ riċerka hija speċjaliżżata ħafna, l-Istitut investa f’apparat li bħalu hawn biss għaxra fid-dinja kollha.

“Dan l-apparat jara difetti żgħar ħafna ġol-materjali li minnhom nagħmlu ċ-ċelloli tal- tal-fotovaltajċi. Dawn huma magħmulin mis-silikon li jistgħu jkollhom difetti żgħar ħafna, li qed nitkellmu fuq elf darba iżgħar minn xagħra u dan jista jarahom. Juża laser infra-red, li jara d-difetti u jkollna image fuq is-screen” qal Profs. Stagno.

L-Istitut tal-Enerġija Sostenibbli fi ħdan l-Università bħalissa għandu 20 student, kemm Maltin kif ukoll barranin. L-Istitut qiegħed ifittex kollaborazzjoni mal-indistrija u fid-dinja akkademika f’malta u qed iħares lejn opportunitajiet ta’ finanzjament għal proġetti ta’ riċerka tiegħu.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

B’digriet ta’ Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna, il-Knisja Parrokkjali Matriċi ta’ Stella Maris ġiet mgħollija għad-dinijtà ta’ Knisja Arċipretali. Hekk, il-kappillan tal-Parroċċa, fil-preżent Mons. Anton Portelli, jkollu wkoll it-titlu ta’…

Lokali

Xena mill-isbaħ tal-bajja ta’ Mġarr ix-Xini kif probabbli qatt ma rajtha. Dan ir-ritratt, li ttieħed mill-astronomu Joseph Caruana, jagħtina ħjiel tal-ġmiel naturali li kienu jgawdu missirijietna, u li llum sfortunatament…

Lokali

Fl-1 ta’ Lulju, fil-pjazza ewlenija tal-Qala, l-Għaqda Briju San Ġużepp b’kollaborazzjoni mal-Ministeru għal Għawdex se jorganizza l-‘Festa Għawdxija’. Dan l-avveniment se jsir proprju meta l-istaġun tal-festi f’pajjiżna jkun fl-aqwa tiegħu….

Lokali

Raġel mgħammad u armat b’sikkina seraq €100 flus kontanti minn ħanut tal-merċa f’Ħal Tarxien. Il-każ seħħ fi Triq Karlu Maratta għall-ħabta tan-nofsiegħa. Ir-raġel talab lill-kaxxiera biex tagħtih il-flus kollha, kif…

Aktar