Budget2021
Bond tal-Gvern għall-anzjani minn 62 sena ‘l fuq

Se jinħareġ bond ieħor tal-Gvern għall-anzjani minn 62 sena ‘l fuq, u se jerġa’ jiżdied b’elf ewro l-inċentiv fiskali għal min ikollu pensjoni privata, bl-eżenzjoni tat-taxxa se tkun fuq tlett elef ewro.