Lokali
Imfissra l-miżuri soċjali tal-budget biex jonqos il-faqar

Il-Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali, Michael Falzon, qal li bil-budget għall-2018 il-gvern kompla jgħin bil-fatti lill-ġenituri biex itejbu l-kwalità ta’ ħajjithom u joffri ċansijiet aħjar lil tfal vulnerabbli.

Waqt li fisser uħud mil-miżuri tal-budget, qal li dawn ser ikomplu jnaqqsu l-persuni fir-riskju tal-faqar.

Il-Ministru għall-Familja Michael Falzon qal li l-budget għas-sena d-dieħla fih inizjattivi li se jolqtu b’mod pożittiv u dirett il-ħajja tan-nies.

Dr Falzon elenka erba’ inizjattivi li se jkomplu jnaqqsu l-faqar u d-dipendenza soċjali u li se jkunu ta’ benefiċċju konkret għall-ġenituri u ġenituri prospettivi.

Dawn huma l-estensjoni tal-in work benefit, it-tapering tal-benefiċċji, l-għotja sa €10,000 għall-ispejjeż għal adozzjoni tat-tfal u ż-żieda ta’ €30 fil-ġimgħa lil foster carers.

Il-Ministru Falzon qal li dan qed isir biex jinċentiva l-fostering ħalli tfal li qed jgħixu f’kundizzjonijiet vulnerabbli jingħataw l-aħjar ċansijiet jilħqu l-potenzjal tagħhom.

“Hemm ukoll impenn politiku li ntejbuh dak il-proċess, hemm il-grants tal-foster parents , għandek tfal li qegħdin f’kustodja li nofshom huma fostered u nofshom jinsabu f’istituzzjonijiet, aħna nixtiequ li jonqsu it-tfal li huma f’istituzzjoniiet u jiżdiedu dawk li qegħdin fil-foster care,” qal il-Ministru.

Dwar l-in-work benefit huwa qal li dan il-benefiċċju li jitħallas lil ġenituri bi tfal dipendenti taħt it-23 sena se jitla’ minn €350 għal €450 għal kull wild, filwaqt li l-inqas rata se titla’ minn €52 għal €75 għal kull wild.

Dwar it-tapering tal-benefiċċji soċjali għal min jibda jaħdem, qal li dan mindu beda fl-2014 ta’ riżultati tajbin għaliex nies li kienu dipendenti fuq il-benefiċċji soċjali bdew jaħdmu u baqgħu jirċievu parti mill-benefiċċji soċjali. Qal li l-mira tal-gvern hi li l-ebda familja bi tfal taħt is-sittax-il sena fejn mill-inqas ġenitur wieħed jaħdem ma tkun tgħix fil-faqar.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

B’digriet ta’ Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna, il-Knisja Parrokkjali Matriċi ta’ Stella Maris ġiet mgħollija għad-dinijtà ta’ Knisja Arċipretali. Hekk, il-kappillan tal-Parroċċa, fil-preżent Mons. Anton Portelli, jkollu wkoll it-titlu ta’…

Lokali

Xena mill-isbaħ tal-bajja ta’ Mġarr ix-Xini kif probabbli qatt ma rajtha. Dan ir-ritratt, li ttieħed mill-astronomu Joseph Caruana, jagħtina ħjiel tal-ġmiel naturali li kienu jgawdu missirijietna, u li llum sfortunatament…

Lokali

Fl-1 ta’ Lulju, fil-pjazza ewlenija tal-Qala, l-Għaqda Briju San Ġużepp b’kollaborazzjoni mal-Ministeru għal Għawdex se jorganizza l-‘Festa Għawdxija’. Dan l-avveniment se jsir proprju meta l-istaġun tal-festi f’pajjiżna jkun fl-aqwa tiegħu….

Lokali

Raġel mgħammad u armat b’sikkina seraq €100 flus kontanti minn ħanut tal-merċa f’Ħal Tarxien. Il-każ seħħ fi Triq Karlu Maratta għall-ħabta tan-nofsiegħa. Ir-raġel talab lill-kaxxiera biex tagħtih il-flus kollha, kif…

Aktar