Lokali
Imfissra l-miżuri soċjali tal-budget biex jonqos il-faqar

Il-Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali, Michael Falzon, qal li bil-budget għall-2018 il-gvern kompla jgħin bil-fatti lill-ġenituri biex itejbu l-kwalità ta’ ħajjithom u joffri ċansijiet aħjar lil tfal vulnerabbli.

Waqt li fisser uħud mil-miżuri tal-budget, qal li dawn ser ikomplu jnaqqsu l-persuni fir-riskju tal-faqar.

Il-Ministru għall-Familja Michael Falzon qal li l-budget għas-sena d-dieħla fih inizjattivi li se jolqtu b’mod pożittiv u dirett il-ħajja tan-nies.

Dr Falzon elenka erba’ inizjattivi li se jkomplu jnaqqsu l-faqar u d-dipendenza soċjali u li se jkunu ta’ benefiċċju konkret għall-ġenituri u ġenituri prospettivi.

Dawn huma l-estensjoni tal-in work benefit, it-tapering tal-benefiċċji, l-għotja sa €10,000 għall-ispejjeż għal adozzjoni tat-tfal u ż-żieda ta’ €30 fil-ġimgħa lil foster carers.

Il-Ministru Falzon qal li dan qed isir biex jinċentiva l-fostering ħalli tfal li qed jgħixu f’kundizzjonijiet vulnerabbli jingħataw l-aħjar ċansijiet jilħqu l-potenzjal tagħhom.

“Hemm ukoll impenn politiku li ntejbuh dak il-proċess, hemm il-grants tal-foster parents , għandek tfal li qegħdin f’kustodja li nofshom huma fostered u nofshom jinsabu f’istituzzjonijiet, aħna nixtiequ li jonqsu it-tfal li huma f’istituzzjoniiet u jiżdiedu dawk li qegħdin fil-foster care,” qal il-Ministru.

Dwar l-in-work benefit huwa qal li dan il-benefiċċju li jitħallas lil ġenituri bi tfal dipendenti taħt it-23 sena se jitla’ minn €350 għal €450 għal kull wild, filwaqt li l-inqas rata se titla’ minn €52 għal €75 għal kull wild.

Dwar it-tapering tal-benefiċċji soċjali għal min jibda jaħdem, qal li dan mindu beda fl-2014 ta’ riżultati tajbin għaliex nies li kienu dipendenti fuq il-benefiċċji soċjali bdew jaħdmu u baqgħu jirċievu parti mill-benefiċċji soċjali. Qal li l-mira tal-gvern hi li l-ebda familja bi tfal taħt is-sittax-il sena fejn mill-inqas ġenitur wieħed jaħdem ma tkun tgħix fil-faqar.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Se tinbidel il-liġi dwar il-ħruġ tal-care orders. Dawn mhux se jibqgħu jinħarġu aktar mill-Ministru iżda minflok se tibda toħroġhom il-Qorti tal-Familja. Wara l-btajjel tal-Għid, il-Ministru tal-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael…

Lokali

Il-Ministru tal-Ambjent, José Herrera, ħabbar fil-programm Dissett li qed titfassal liġi biex ikun obbligatorju li l-pubbliku jissepara l-iskart. Huwa ammetta li l-pajjiż jista’ jeħel multi jekk jibqa’ ma jilħaqx il-miri…

Lokali

Ftit tal-ġranet ilu, stabbiliment tax-xorb f’Paceville rama pjattaforma fit-triq bis-siġġijiet u l-imwejjed. Il-Ministru għall-Infrastruttura u l-Proġetti Ian Borg f’tweġiba għal Mistoqsija Parlamentari qal li l-pjattaforma hija rregolata minn permess tal-Awtorità tal-Ippjanar,…

Lokali

L-Arċisqof Charles Scicluna jinsab fiċ-Ċili biex jiġbor l-evidenza rigward il-każ tal-Isqof Juan Barros, li qed jingħad li kien jaf b’każijiet ta’ abbuż sesswali fuq tfal iżda m’għamel xejn. Barros, li…

Aktar