Lokali
Imfissra l-miżuri soċjali tal-budget biex jonqos il-faqar

Il-Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali, Michael Falzon, qal li bil-budget għall-2018 il-gvern kompla jgħin bil-fatti lill-ġenituri biex itejbu l-kwalità ta’ ħajjithom u joffri ċansijiet aħjar lil tfal vulnerabbli.

Waqt li fisser uħud mil-miżuri tal-budget, qal li dawn ser ikomplu jnaqqsu l-persuni fir-riskju tal-faqar.

Il-Ministru għall-Familja Michael Falzon qal li l-budget għas-sena d-dieħla fih inizjattivi li se jolqtu b’mod pożittiv u dirett il-ħajja tan-nies.

Dr Falzon elenka erba’ inizjattivi li se jkomplu jnaqqsu l-faqar u d-dipendenza soċjali u li se jkunu ta’ benefiċċju konkret għall-ġenituri u ġenituri prospettivi.

Dawn huma l-estensjoni tal-in work benefit, it-tapering tal-benefiċċji, l-għotja sa €10,000 għall-ispejjeż għal adozzjoni tat-tfal u ż-żieda ta’ €30 fil-ġimgħa lil foster carers.

Il-Ministru Falzon qal li dan qed isir biex jinċentiva l-fostering ħalli tfal li qed jgħixu f’kundizzjonijiet vulnerabbli jingħataw l-aħjar ċansijiet jilħqu l-potenzjal tagħhom.

“Hemm ukoll impenn politiku li ntejbuh dak il-proċess, hemm il-grants tal-foster parents , għandek tfal li qegħdin f’kustodja li nofshom huma fostered u nofshom jinsabu f’istituzzjonijiet, aħna nixtiequ li jonqsu it-tfal li huma f’istituzzjoniiet u jiżdiedu dawk li qegħdin fil-foster care,” qal il-Ministru.

Dwar l-in-work benefit huwa qal li dan il-benefiċċju li jitħallas lil ġenituri bi tfal dipendenti taħt it-23 sena se jitla’ minn €350 għal €450 għal kull wild, filwaqt li l-inqas rata se titla’ minn €52 għal €75 għal kull wild.

Dwar it-tapering tal-benefiċċji soċjali għal min jibda jaħdem, qal li dan mindu beda fl-2014 ta’ riżultati tajbin għaliex nies li kienu dipendenti fuq il-benefiċċji soċjali bdew jaħdmu u baqgħu jirċievu parti mill-benefiċċji soċjali. Qal li l-mira tal-gvern hi li l-ebda familja bi tfal taħt is-sittax-il sena fejn mill-inqas ġenitur wieħed jaħdem ma tkun tgħix fil-faqar.

Aħbarijiet Oħra
Parlament

L-għafsa ta’ qalb tan-nanniet li huma mċaħda min-neputijiet minħabba sitwazzjonijiet familjari reġgħet tqajmet fil-Parlament waqt sessjoni speċjali li kienet iddedikata lin-nanniet. Tressqet ukoll petizzjoni biex isiru emendi fil-liġijiet li jissalvagwardjaw…

Infrastruttura

Il-proġett sar b’inizjattiva tal-Kunsill Lokali tal-belt Victoria li għalih kiseb ukoll fondi mill-Unjoni Ewropea. Il-post ilu jservi ta’ spazju rikreattiv għat-tfal għal kważi ħamsin sena. Is-Sindku, Samuel Azzopardi, qal li…

Qorti

Raġel li kien qed isuq mutur bla liċenzja meta ntlaqat minn karozza, xorta waħda kien ikkumpensat għad-diżabbiltà li sofra kawża tal-inċident. Massimo Bonello ta’ 45 sena fetaħ kawża quddiem il-Qorti…

Xogħol

Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li x-xahar li għadda kien hemm 1,787 persuna jirreġistraw għax-xogħol. Dan juri li kien hemm tnaqqis fil-qgħad ta’ 702 persuni meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena…

Aktar