Infrastruttura
Bżonn ta’ riforma immedjata li tirregolarizza l-industrija tal-bini – il-Kamra tal-Periti

Wara l-aħħar inċidenti f’siti ta’ kostruzzjoni, il-Kamra tal-Periti qalet li jeħtieġ riforma immedjata fil-qafas leġiżlattiv li jirregolarizza l-industrija tal-bini. Il-Kamra tal-Periti qalet li identifikat diversi nuqqasijiet fl-industrija u ħejjiet proposti li ġew ippreżentati lill-Gvern dwar it-twaqqif ta’ awtorità għal das-settur.

Numru ta’ inċidenti f’siti ta’ kostruzzjoni li qanqlu bosta mistoqsijiet dwar is-sigurtà u l-kwalità tal-kostruzzjoni f’Malta, wasslu lill-Kamra tal-Periti biex jipproponu aġġornament tal-qafas leġiżlattiv li jirregola l-industrija tal-bini u l-kostruzzjoni.

Il-President tal-Kamra tal-Periti, Simone Vella Lenicker, qalet li l-Kamra ilha minn tal-inqas għaxar snin tappella lill-awtoritajiet biex isir tibdil fil-liġijiet dwar is-sigurtà u l-kwalità tal-bini fost oħrajn.

”Il-materjal li tuża, xi kwalitajiet għandhom ikollhom. Il-mod kif nipproteġu għal issues rigward nirien fil-bini; issues rigward is-servizzi li jidħlu fil-bini – dawk il-codes li jiggwidaw lill-Perit, lill-Inġinier u liż-Żviluppatur biex finalment ikun hemm bini ta’ kwalità.”

Il-Kamra tal-Periti qalet li ħaddiema fil-kostruzzjoni, bħal bennejja u kuntratturi għandhom ikunu reġistrati.

”Kulħadd jista’ jgħid li huwa kuntrattur u huwa importanti li jista’ jkun hemm checks and balances għax finalment qed jidħlu f’responsabilità għall-integrità strutturali tal-bini.”

Waqt il-preżentazzjoni tal-proposti, il-Perit Andre’ Pizzuto qal li matul il-proċess ta’ disinn u bini, il-periti jħabbtu wiċċhom ma’ 22 entità. Qal li dan joħloq problema u jittama li din tkun indirizzata b’awtorità ġdida li mistennija tibda tiffunzjona sal-aħħar tas-sena.

Il-Perit Pizzuto qal li hemm il-ħtieġa li jkunu definiti r-responsabiltajiet tal-persuni li jkunu fuq sit ta’ kostruzzjoni, bil-Periti u l-Inġiniera jkunu ffukati iżjed fuq id-disinn, l-ippjanar tal-ispeċifikazzjonijiet, u jiċċertifika x-xogħlijiet.

Aħbarijiet Oħra
Politika

Jidher li l-partiti għamlu ħidma akbar biex jiġu eletti aktar nisa eliġibbli għall-kandidatura anke fost il-partiti ż-żgħar fuq livell Ewropew. Il-Professur Carmen Sammut qalet li fuq livell Ewropew, il-“family friendly…

Politika

Il-Membru Parlamentari għall-Partit Laburista Alex Muscat qal li r-riżultat ta’ din l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew huwa l-ewwel ġudizzju tal-poplu wara l-każ Egrant. Dan Alex Muscat qalu waqt il-programm Insights immexxi mill-ġurnalista…

Politika

F’kollegament dirett ma’ TVM, fuq il-programm Insights immexxi mill-ġurnalista Norma Saliba, l-uffiċjal tal-Partit Laburista Louis Gatt, qal li ħarġu xi riżultati proviżorji mill-ewwel għadd tal-voti. Dr Miriam Dalli għall-Partit Laburista…

Aktar