Saħħa
Bżonn urġenti għad-demm

Il-Bank tad-demm jinsab fi bżonn urġenti ta’ demm tat-tip O-Positive, O-Negative, u A-Negative. Qal li jekk dawn id-donazzjonijiet ma jsirux b’mod immedjat hemm riskju kbir li ammont ta’ operazzjonijiet jiġu kkanċellati.

L-għoti tad-demm għandu jsir minnufih fiċ-Ċentru tal-Għoti tad-Demm fi Gwardamangia li llum se jkun miftuħ sas-6.00pm. F’Għawdex llum jistgħu isiru donazzjonijiet tad-demm fil-Berġa tax-Xewkija mis-1.00pm sal-5.00pm.

Dak li jkun għandu jieħu miegħu il-karta tal-identità.

Iktar informazzjoni dwar l-għoti tad-demm tista’ tinkiseb minn www.blood.gov.mt. Wieħed jista’ wkoll iċempel 79307307 jew Freephone 80074313

Aħbarijiet Oħra
Saħħa

Jikber it-tħassib dwar l-Coronavirus, hekk kif telgħu għal 18-il perusna li mietu b’dan il-virus, waqt li hemm 600 każ ieħor identifikat. L-awtoritajiet Ċiniżi waqfu l-ivvjaġġjar minn u lejn il-belt ta’…

Ambjent

Persuna nqabdet qed tħammeġ illegalment f’Ħal Luqa, ħdejn il-bandli minkejja li hemm għad ta’ CCTVs installati. Dan qaluh il-Kunsill Lokali ta’ Ħal Luqa u esprimew rabja għal dan l-aġir filwaqt…

Lokali

Il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar, Silvio Schembri qal li l-Air Malta tinsab miexja skont il-pjan ta’ ristrutturar iżda għadu mhux f’pożizzjoni li jikkumenta fuq is-sena finanzjarja li ntemmet f’Marzu…

Immigrazzjoni

Waqt żjara tiegħu fil-Laboratorju tal-Paċi, f’Ħal Far, l-Arċisqof Charles J. Scicluna qal li bħalma l-Maltin kienu laqgħu bi ħġarhom lil San Pawl Nawfragu, hekk iridu jagħmlu mal-immigranti l-Maltin tal-lum. Waqt…

Aktar