Ċans ta’ darba biex tirregolarizza xi ħaġa irregolari fid-dar

Tħabbret skema oħra mill-Awtorità tal-Ippjanar biex ikun jista’ jiġi regolarizzat żvilupp li sar bla permess. Dan se jsir b’tariffa li tvarja skont id-daqs tal-iżvilupp u kemm-il darba l-permess ikun jista’ jingħata skont ir-regolamenti eżistenti.

Fit-tnedija tal-iskema li se tibqa’ miftuħa għal sentejn, is-Segretarju Parlamentari Deborah Schembri insistiet li l-ebda żvilupp illegali f’żoni ‘l barra mill-konfini tal-iżvilupp mhu se jkun regolarizzat bil-permessi b’din l-iskema.

L-Awtorità tal-Ippjanar se tagħti opportunità ta’ darba lis-sidien ta’ propjetajiet li għal xi raġuni mhumiex konformi mal-liġi biex jirregolarizzaw ruħhom b’tariffa skont kull każ.

Ir-regolamenti jipprovdu biex żvilupp illegal, bini jew parti minn bini, li jinsab fil-konfini tal-iżvilupp jista’ jingħata permess jekk ma jkunx ta’ detriment għall-ambjent u jekk l-iżvilupp li se jiġi regolarizzat ikun skont ir-regoli tal-ippjanar.

Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Johann Butiġieg qal li l-illegalità tista’ tvarja minn sempliċi qies ta’ għoli fuq ġewwa sa waħda aktar kumplessa.

Is-Segretarju Parlamentari Deborah Schembri qalet li permezz tar-regoli l-ġodda s-sidien se jingħataw permess u mhux konċessjoni jew amnestija. Spjegat li dawn ir-regoli se jibqgħu fis-seħħ għal sentejn u japplikaw biss għall-bini li nbena qabel ma din is-sena ttieħdu r-ritratti apposta mill-Awtorità tal-Ippjanar.

Dr Schembri saħqet li l-bini jrid ikun fiż-żona tal-iżvilupp biex jigi regolarizzat. Spjegat li fil-pajjiż kien hawn l-atmosfera li kulħadd seta’ jibni kif irid u li mil-lum ‘il quddiem mhux se jkun tollerat li jinbena bini mingħajr il-permessi meħtieġa u skont ir-regoli stabbiliti.

Fil-konferenza stampa ntqal li kull applikazzjoni se tkun soġġetta għal ħlas, ikkalkolat fuq it-total tal-ispazju msaqqaf ta’ kull sular tal-propjetà li se tiġi rregolarizzata. Kull applikanti se jkunu obbligati wkoll iħallsu tariffa amministrattiva ta’ €50. Se jkun hemm ħlas addizzjonali ta’ 25% fuq l-applikazzjonijiet li se jiġu sottomessi wara l-iskandenza ta’ sentejn.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-PBS iffirma ftehim ta’ ħames snin mal-Uffiċċju tal-President, li permezz tiegħu se jkollu rwol ewlieni fl-attività annwali ta’ L-Istrina. dan sar waqt żjara li l-President George Vella għamel fil-binja tal-PBS…

Qorti

Gordon u Stephen Cassar, tewmin ta’ 35 sena minn Ħal Qormi, inżammu arrestati wara li tressqu l-Qorti akkużati b’sensiela ta’ serqiet. Fil-fatt, huma ġew akkużati li serqu basktijiet mingħand tliet…

Qorti

Eman Ebejer ta’ 34 sena, tpoġġa fuq ordni ta’ probation wara li ammetta li pprova jisraq affarjiet minn karozza f’Ħal Qormi. Hu tressaq il-Qorti t-Tnejn filgħodu quddiem il-Maġistrat Gabriella Vella….

Traffiku

Il-konsum tax-xorb alkoħoliku huwa fost il-kawża komuni ta’ inċidenti fatali u serji tat-traffiku. Fl-aħħar snin il-kampaniji li jsiru f’dan iż-żmien biex ix-xorb u s-sewqan ma jitħalltux kellhom riżultati tajbin. Din…

Aktar