Knisja Maltija
Ċans tajjeb li ż-żjara tal-Papa Franġisku f’Malta titwal u tinfirex fuq jumejn

Id-deċiżjoni li l-Papa Franġisku jżur Għawdex għandha mnejn twassal biex iż-żjara titwal u minflok ġurnata waħda, tibda mis-Sibt 30 ta’ Mejju waranofsinhar u tintemm il-Ħadd 31 ta’ Mejju filgħaxija.

It-tħejjijiet għaż-żjara jirrankaw la darba tittieħed deċiżjoni finali fuq il-programm, ħaġa li mhux mistenni tieħu fit-tul. L-aħħar kelma hi tal-Vatikan, b’delegazzjoni minn Ruma ħalliet Malta llejla wara li ltaqa’ mal-awtoritajiet u żaret postijiet li qed ikunu kunsidrati biex jiġu inklużi fil-programm. Sorsi qalu li fit-tifsila tal-programm qed jingħata kas li l-poplu Malti jkollu diversi opportunitajiet li jkun viċin tal-Papa.

L-organizzatur tal-vjaġġi tal-Papa, Monsinjur Mauricio Rueda, irritorna Ruma wara li mexxa delegazzjoni li fit-tliet ijiem li għaddew żaret diversi postijiet f’Malta u f’Għawdex u ġabret tagħrif biex biex tiffissa l-programm finali taż-żjara tal-Papa Franġisku f’Malta.

Id-deċiżjoni mħabbra diġà li l-Papa jmur ukoll Għawdex ippreżentat għadd ta’ sfidi loġistiċi li qed jagħmluha kważi impossibbli li din il-waqfa sseħħ waqt żjara ta’ ġurnata, kif tħabbar oriġinarjament. Sorsi qalu li d-delegazzjoni fehmet li għandha jdejha marbuta kemm tista’ tinkludi ż-żjarat kollha f’ġurnata, anke meta kkunsidrat il-possibbiltà li l-vjaġġ minn u lejn Għawdex isir b’ħelikopter.

TVM jinsab infurmat li d-delegazzjoni wara li qieset il-possibilitajiet kollha, mistennija tipproponi li ż-żjara tinqasam fuq jumejn: tibda s-Sibt waranofsinhar u tintemm il-Ħadd filgħaxija. F’dik l-eventwalità, iż-żjara tal-Papa f’Għawdex mistennija ssir is-Sibt filgħaxija wara li l-Papa jkun intlaqa’ mill-ogħla awtoritajiet tal-istat u l-gvern fil-Palazz tal-President, il-Belt.

Fil-wesgħa quddiem is-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu fil-limiti tal-Għarb, hu maħsub li l-Papa jmexxi t-talb tal-ewwel għasar tal-festa ta’ Pentecoste, li fil-kalendarju liturġiku hi festa importanti ħafna għall-Knisja. Wara, il-Papa mistenni jidħol fis-santwarju jitlob quddiem il-kwadru tal-Madonna Ta’ Pinu. Jekk iż-żjara tal-Papa f’Ta’ Pinu issir is-Sibt 30 ta’ Mejju, din taħbat eżatt fil-ġurnata ta’ għeluq il-mitt sena mit-tqegħid tal-ewwel ġebla tas-Santwarju kif nafuh illum. Jidher li l-Isqfijiet insistew li l-Papa jmur Ta’ Pinu għax iridu li ż-żjara titqiegħed taħt il-ħarsien tal-Madonna bi stedina lill-insara biex permezz tagħha jersqu lejn Ġesu’.

Bil-Papa se joqgħod fin-Nunzjatura Appostolika f’Tal-Virtù, l-appuntament ewlieni tal-Ħadd se tkun iċ-ċelebrazzjoni ta’ quddiesa fuq il-Fosos tal-Floriana. B’rabta mat-tema magħżula, mir-rakkont tan-nawfraġju ta’ San Pawl fl-Atti tal-Appostli: “Ġabu ruħhom magħna bi ħlewwa liema bħalha”, il-Ħadd waranofsinhar qed ikunu proposti żewġ mumenti: żjara fil-grotta ta’ San Pawl fir-Rabat, il-post fejn skont it-tradizzjoni San Pawl għex fit-tliet xhur li dam Malta, u fuq xewqa tal-Papa Franġisku żjara f’post li jilqa’ immigranti.

Waqt li l-programm uffiċjali mistenni jitħabbar dalwaqt, TVM jinsab infurmat li t-tħejjijiet bdew sew tant li fil-laqgħat ma’ uffiċjali tal-Vatikan, apparti rappreżentanti tal-Knisja f’Malta ħadu sehem uffiċjali għolja tal-gvern inkarigati minn aspetti tal-organizazzjoni bħall-Uffiċċju tal-Protokoll, il-Korp tal-Pulizija, l-Armata u entitajiet oħra.

Aħbarijiet Oħra
Pulizija

Il-Korp tal-Pulizija qal li mindu bdiet l-investigazzjoni fis-Sezzjoni tat-Traffiku, 34 uffiċjali jinsabu fuq police bail. Minn dawn, 28 huma sospiżi u qegħdin fuq police bail, 6 rtiraw bil-pensjoni u qegħdin…

Lokali

Il-koppja Marvic u Donovan Scerri qed jippjanaw li jmorru Spanja biex jagħmlu l-proċedura tal-IVF f’dan il-pajjiż li jippermetti li jsir test ġenetiku tal-embrijun qabel ikun impjantat fil-ġuf tal-omm biex ikun…

Lokali

Il-Federazzjoni tal-Produtturi tal-Akwakultura qed tipproponi 20 miżura biex jissaħħaħ il-monitoraġġ u l-kontrolli fl-industrija tat-tonn kemm fuq il-baħar kif ukoll fuq l-art. Il-Federazzjoni tal-Produtturi tal-Akwakultura qed issejjaħ għal miżuri ta’ kontroll…

Saħħa

L-għaqda Dinija tas-saħħa wissiet li l-virus jista’ jasal fil-pajjiżi kollha tad-dinja. Is-Supretendent tas-saħħa Pubblika Charmaine Gauci qalet li waqt li żidedu l-ammont ta’ swabs li ttieħdu fl-aħħar sigħat ta’ nies…

Aktar