Saħħa
Ċentru ġdid għall-familji fil-bżonn f’Għawdex

Inawgurat f’Għawdex Ċentru għall-Familji fil-Komunità. Iċ-ċentru li jinsab f’Marsalforn se jservi biex jipprovdi għajnuna u appoġġ lil familji u persuni li jkollhom bżonn għajnuna soċjali.

Professjonisti fil-qasam soċjali ser ikunu qed jagħtu servizzi minn ċentru ġdid għall-Familja fil-Komunità li ġie inawgurat f’Marsalforn. Il-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali, Alfred Grixti, qal li dan iċ-ċentru se jikkumplimenta ċentri oħra li diġà hemm f’Għawdex.

“Is-servizzi huma ntiżi biex ngħinu lil min għandu problemi fil-familja, fit-trobbija tat-tfal, problemi ta’ vjolenza domestika, anki problemi ta’ min ikun qed jaħseb biex ineħħi ħajtu.”

Id-direttur tal-fergħa tal-FSWS f’Għawdex, Monsinjur Joe Vella Gauci qal li kien f’loku li l-Fondazzjoni ssostni s-servizzi soċjali li toffri f’Għawdex.

“Mhux sempliċiment se noperaw mill-uffiċċju tax-Xewkija, imma issa għandna diversi lokalitajiet oħra imferxxin f’Għawdex u dan tal-lum inqisuh bħala post strateġiku.”

Enfasizza li s-servizzi soċjali jridu jilħqu lil persuni vulnerabbli fil-komunità stess. Il-Ministru għal Għawdex, Justyne Caruana, qalet li jeħtieġ li l-gżira tilqa’ għar-realtajiet soċjali li qed jinbidlu.

“Jien persważa li se jkunu ħafna li se jirrikorru għas-servizzi ta’ dan iċ-ċentru li se jagħmel differenza fil-ħajja tagħhom.”

Qalet li dan huwa parti mill-proġett ta’ outreach biex jintlaħqu l-persuni u l-familji li għandhom bżonn l-ghajnuniet varji.

Il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon stqarr li s-servizzi soċjali jridu jkomplu jissaħħu biex jilqgħu għar-realtajiet tas-soċjetà tal-lum.

“Terz tan-nefqa tal-pajjiż tgħaddi minn Ministeru wieħed fil-qasam soċjali imma l-flus biss mhumiex biżżejjed. Irid ikollna impenn li nħallu marka pożittiva fis-soċjetà tagħna, huwa importanti li naħdmu flimkien anzi nagħmel appell biex il-professjonijiet kollha fil-qasam soċjal jaħdmu aktar flimkien għax flimkien nistgħu nagħtu riżultat aħjar.”

Żied jgħid li dan il-proġett hu xhieda ta’ Gvern li għandu ruħ soċjali.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Kisbiet

Imwieled Malta u emigra lejn l-Awstralja 44 sena ilu wara li gradwa mill-Università ta’ Malta dak iż-żmien kienet magħrufa bħala The Royal University of Malta. F’intervista ma’ TVM, il-Professur Stephen…

Aktar