Politika
Chris Fearne isostni li ma kellux x’jaqsam mal-ftehim ta’ Vitals

Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne qal li r-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-ftehim fuq l-isptarijiet ma’ Vitals ippubblikat illum jindika tħassib serju.

F’dikjarazzjoni fuq il-midja soċjali, id-Deputat Prim Ministru qal li dak iż-żmien huwa kien Segretarju Parlamentari fil-Ministeru tas-Saħħa, u li ma kien involut xejn f’xi negozjati li ssemmew mill-Awditur, li setgħu saru qabel ma ħareġ l-RfP, u lanqas ma kien infurmat dwarhom.

Qal li r-rapport tal-Awditur jikkonferma dan b’mod ċar, filwaqt li sostna li huwa lanqas biss kien jaf bl-eżistenza tal-MOU.

Żied li l-Awditur jikkonferma wkoll kif is-Segretarjat għas-Saħħa (kif ukoll il-Ministeru tal-Finanzi) inżammu kompletament barra mill-ħrug tal-RfP.

Ara wkoll:

Konrad Mizzi jappella lill-Gvern biex jippubblika l-ftehim ma’ Vitals

Adrian Delia jistaqsi jekk il-Gvern hux se jispjega dwar il-kuntratt tal-Vitals