Qorti
Clifford Gatt Baldacchino jingħata l-libertà proviżorja

Il-futboler Clifford Gatt Baldacchino, li jumejn ilu kien ikkundannat 15-il xahar ħabs, ingħata l-ħelsien mill-arrest b’diversi kundizzjonijiet, waqt li tpoġġa wkoll taħt ordni ta’ trattament.

Gatt Baldacchino kien ammetta li baqa’ jagħti fastidju lill-eks sieħba tiegħu meta beda jipprova jċemplilha ftit jiem wara li ngħata sentenza sospiża ta’ 6 xhur ħabs u kien ordnat ma jagħmilx kuntatt magħha.

Fis-seduta ta’ jumejn ilu l-Qorti qalet li l-aġir ta’ Gatt Baldacchino kien rabtilha jdejha, u għalhekk ikkundannatu total ta’ 15-il xahar ħabs.

Huwa appella mis-sentenza, u waqt is-seduta tal-lum argumenta li kien ċempel lill-eks sieħba mal-20 darba għaliex kellu l-paga fil-kont tal-bank tagħha, u ried jitlobha tibgħatielu. Qal li bagħtilha wkoll email, u li meta ċempel deher bħala ‘unknown number’ għax hija kienet imblukkat in-numru tiegħu mill-mobile tagħha.

Il-Qorti tal-Appell, ippreseduta mill-Imħallef Consuelo Scerri Herrera, qalet li anki jekk kellu raġuni ġenwina, Gatt Baldacchino qatt ma kellu jinjora l-ordni tal-Qorti.

Filwaqt li l-qalet li l-libertà proviżorja mhix dritt awtomatiku, ikkunsidrat li l-appell kien sar biss b’rabta mal-piena, u għalhekk m’hemmx biża’ ta’ tbgħabis tal-provi, u lanqas li l-imputat jaħrab minn Malta.

Huwa ngħata għalhekk il-libertà proviżorja b’għadd ta’ kundizzjonijiet li fil-fehma tal-Qorti jgħinu lil Gatt Baldacchino jindirizza l-ossessjoni fuq l-eks sieħba. Fost il-kundizzjonijiet huwa ma jistax joħroġ minn daru bil-lejl, irid jobdi lill-uffiċjal tal-probation, u jiġi eżaminat minn psikjatra.

Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Robert Vella, waqt li għad-difiża dehru Dr Edward Gatt, Dr Mark Vassallo, u Dr Jean Paul Sammut.

Ara wkoll:

Jeħel 15-il xahar ħabs wara li baqa’ jagħti fastidju lill-eks sieħba

Aħbarijiet Oħra
Edukazzjoni

Fix-xhur tas-sajf, meta ħafna mill-iskejjel ikunu baħħ, il-Ministeru tal-Edukazzjoni ħa l-okkażjoni jwettaq xogħlijiet ta’ manutenzjoni u tisbiħ u faċilitajiet ġodda fi kważi 100 skola tal-Gvern madwar Malta u Għawdex. Ħafna…

Kultura

Għaddej ir-restawr tal-eqdem binja fil-Mellieħa . . . kumpless ta’ tmintax-il kamra li kienu nbnew biex joffru spazju għal ftit ħin ta’ mistrieħ lill-pellegrini li jżuru s-santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. Il-qagħda…

Kostruzzjoni

L-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi (MDA) tikkundanna r-rimi illegali ta’ skart tal-kostruzzjoni f’postijiet pubbliċi. Dan l-assoċjazzjoni qalitu fi stqarrija wara t-tħassib li wera l-pubbliku fuq il-media soċjali, f’dak li għandu x’jaqsam mar-rimi ta’…

Lokali

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Gvern ma jistax jindaħal biex iwaqqaf kawżi ċivili li jkunu nfetħu minn ċittadini privati jew minn terzi kontra ġurnalisti li jkunu ġew nieqsa u…

Aktar