Kunsilli Lokali
Damien Spiteri s-sindku ġdid tal-Munxar

Il-Partit Nazzjonalista ħa f’idu t-tmexxija tal-kunsill lokali tal-Munxar.

Dan wara li l-Partit Nazzjonalista kiseb il-maġġoranza u eleġġa 3 kandidati: Damien Spiteri, Carmela Parnis u Marc Anthony Busuttil.

Sonja Abela u Joseph Cauchi ġew eletti f’isem il-Partit Laburista.

Damien Spiteri ġie elett sindku.