Lokali
Daqshekk nies fuq l-ispalla fil-każin ta’ San Filep wara l-filmat ta’ Marlene Farrugia

Il-Kumitat u l-membri tal-Għaqda Każin Banda San Filep qal li jiddisassoċja ruħu u jikkundanna l-inċident provokat minn ftit nies li la huma membri u lanqas midħla tal-każin u li tfaċċaw għall-festa. Huwa qal dan b’referenza għall-filmat li nxtered fuq il-mezzi soċjali li fih tidher il-Membru Parlamentari tal-Partit Demokratiku Marlene Farrugia. Fil-filmat, Marlene tidher fuq l-ispalla u fl-isfond jinstema’ l-kant bi kliem dispreġġattiv lejn il-Partit Nazzjonalista. Il-filmat ttieħed waqt il-festa ta’ Ħaż-Żebbuġ fil-każin tal-Għaqda Każin Banda San Filep.

Fl-istqarrija, il-Każin kompla jgħid li huwa jżomm ‘il barra mill-politika, tant li żewġ membri żgħażagħ tal-kumitat li kienu preżenti immedjatament waqqfu l-mużika li kienet qiegħda “tiġi abbużata minn ftit nies irresponsabbli ġo bar miftuħ għall-pubbliku”.

Dan il-każ wassal biex il-kumitat fl-laqgħa urġenti ddeċieda li se jżomm kontroll aktar fuq il-mużika li tindaqq fil-każin fil-jiem tal-festa li trid tiġi approvata minn qabel, u li ma jitħallewx jintrefgħu nies fuq l-ispallejn.

Il-filmat li nxtered fuq il-mezzi soċjali qajjem dibattitu sħiħ. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Clyde Puli xerred il-filmat fuq Facebook u kiteb “tajniehom il-palk, il-midja u żewġ siġġijiet parlamentari. Imbagħad bil-wiċċ tost riedet issir kap tagħna. U meta riedna nċedu siġġu minn tagħna għall-kap tagħna riedet tqabbad kandidat tagħha biex tieħdu hi. U llum jiżfnu u jifirħu mar-ritmu tal-mibegħda kontrina. U b’din il-mazra ma’ saqajna u bi ħsara oħra riedna nipprovaw ntejbu l-pożizzjoni tal-PN fl-aħħar xhur”.

Dan il-kumment ġab ir-reazzjoni ta’ Marlene Farrugia. Fuq Facebook, Marlene Farrugia kitbet li l-filmat li xxerja Clyde Puli huwa fake. F’waħda mill-kitbiet tagħha, hija qalet li “l-parti mnawra tal-Partit Nazzjonalista tibża’ minn Marlene Farrugia għax twasslilkom il-verità. Clyde Puli u sħabu jkomplu jikkonfermaw li huma fake u inkompetenti”. F’kitba oħra, hija qalet li “mhux il-mument li nittolleraw aktar ġlied u intriċċi fl-Oppożizzjoni. Puli żbalja ħafna imma naħfirlu. L-aħjar issa huwa li min qed jostakola l-għaqda u l-bini mill-ġdid tal-PN, jew tal-entità li trid tevolvi mill-PN, jiskot, jirrifletti u jifhem li qed nagħtu wissa’ lill-Gvern korrott ta’ Muscat biex ikompli għaddej bir-roblu minn fuq il-poplu li reġa’ fdah, għax aħna m’aħniex noffru alternattiva kredibbli. Moħħna hemm. Iż-żmien qed jagħfas. Taħlux aktar ħin. Pajjiżna jibqa’ jsejħilna biex nagħmlu dak li huwa mistenni minna fit-triq politika li fiha wegħdna li nservu. Aħfru lil xulxin, ħa mmexxu ‘l quddiem”.

Min-naħa tiegħu, il-Membru Parlamentari tal-Partit Demokratiku, Godfrey Farrugia wkoll kiteb dwar dan fuq Facebook. Huwa qal “il-qerq ta’ Clyde Puli. Il-ħmieġ u l-ħażen ta’ Clyde Puli jinkixef. Il-vidjow ġie immanipulat biex jitfa’ dell ikrah fuq Marlene għax jafu li hi leali lejn il-poplu kollu u tibqa’ tinsisti li għandna jkollna Oppożizzjoni b’saħħitha biex inkunu Gvern alternattiv leali lejn il-poplu meta għandna Gvern korrott. Fake video”.

TVM għażel li ma jxandarx il-filmat minħabba l-kliem li fih. Ir-ritratt meħud mill-filmat imxerred fuq Facebook.

Aħbarijiet Oħra
Konsumatur

L-Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur wissiet lill-pubbliku biex ma jikolx il-prodott ‘Ful imqaxxar’ tad-ditta ‘Mill-Kċina taz-Zija’ li jinstab f’pakketti ta’ 450g. Il-lott tal-prodott huwa CA26419 u għandu d-data ta’…

Qorti

L-Avukat Edward Gatt qal li meta tingħata maħfra Presidenzjali, qatt ma jista’ jkun hemm serħan il-moħħ totali, iżda mingħajr maħfra jista’ jkun li qatt ma jkun hemm żblokk biex il-prosekuzzjoni…

Ekonomija u Finanzi

Bejn illum u l-Ħamis qed jitlaqqa’ f’Malta l-forum dinji dwar il-kannabis mediċinali. Illejla indirizza l-forum il-Prim Ministru Joseph Muscat, li ta ħjiel dwar dak li Malta qed tistenni minn din…

Ekonomija u Finanzi

Rudolph Psaila huwa ċ-Chairman il-ġdid ta’ FinanceMalta; entità pubblika-privata ta’ mwaqqfa biex tippromwovi lil Malta bħala ċentru finanzjarju internazzjonali. Il-ħatra tas-Sur Psaila, minflok is-Sur Kenneth Farrugia li kien ilu tmien…

Aktar