Saħħa
Dar Kenn għal Saħħtek tikkura mal-1,500 persuna b’kundizzjonijiet assoċjati mal-ikel

F’ħames snin, il-professjonisti ta’ Dar Kenn għal Saħħtek raw mal-1,500 persuna li ngħataw kura għal diversi kundizzjonijiet assoċjati mal-ikel, bejn obeżità u eating disorders. Sa mill-ftuħ ta’ din id-dar, fi Frar tal-2014, is-servizzi u l-kura żviluppat skont il-ħtiġijiet tal-pazjenti. Id-Direttur ta’ Dar Kenn għal Saħħtek, Darleen Zerafa qalet li l-età tal-persuni li jingħataw kura għall-eating disorders qed tonqos, u qed jaraw tipi ġodda ta’ eating disorders.

Aktar minn 1,500 persuna bbenefikaw mis-servizzi ta’ Dar Kenn għal Saħħtek sa minn mindu fetħet il-bibien tagħha ħames snin ilu.

Id-Direttur tad-dar fl-Imtarfa, Darleen Zerafa, qalet li mal-elf persuna ngħataw l-għajnuna biex jitilfu l-piż żejjed u ħames mija oħra ngħataw il-kura għall-eating disorders. Is-servizzi jingħataw kemm fuq bażi residenzjali u outpatient.

Darleen Zerafa qalet “aħna hawnhekk ġo Dar Kenn għal Saħħtek, għalkemm hu ċentru wieħed imma noffru diversi servizzi fosthom għandna programm iddedikat għall-obeżità li huwa magħmul minn tmien ġimgħat fejn persuna tiġi hawnhekk toqgħod hawn b’mod residenzjali fejn tiġi segwita minn team ta’ professjonisti. Imbagħad għandna fis-sular ta’ fuq għandna programm li hu totalment differenti minn dak tal-obeżità fejn aħna jkollna każijiet ta’ bulimja, anoressija u issa qed naraw selective eating disorders.”

Darleen Zerafa qalet li l-maġġoranza tal-pazjenti b’eating disorder huma nisa għalkemm għaxra fil-mija huma subien. Irrimarkat li meta mqabbel ma’ ħames snin ilu aktar subien qed ifittxu l-għajnuna għal dawn il-kundizzjonijiet, li għandhom konsegwenzi mhux biss psikoloġiċi imma anke fiżiċi, ħafna drabi serji ħafna. Żiedet li l-età medja tal-pazjenti qed tonqos ukoll.

Darleen Zerafa qalet “obeżità, l-età medja li rajna kienet bejn l-erbgħin u l-ħamsin sena. Meta mbagħad nitkellmu fuq eating disorders l-età medja kienet ta’ bejn l-għoxrin u t-tnejn u għoxrin sena, issa aktar ma għadda ż-żmien, l-età dejjem qed tonqos u qed naraw pazjenti li jkollhom erbatax – tlettax-il sena.”

Is-Sinjura Zerafa qalet li l-kura għall-eating disorders tingħata b’mod individwali – skont il-ħtiġijiet tal-pazjenti. Spjegat li l-professjonisti ta’ Dar Kenn għal Saħħtek jibqgħu jsegwu lill-pazjenti għal perjodu twil ta’ żmien wara li jtemmu l-kura sabiex tonqos il-possibilità li jerġgħu jaqgħu fil-kundizzjoni.

Id-Direttur ta’ Dar Kenn għal Saħħtek qalet li hemm pjan biex jiżdiedu s-servizzi f’din id-dar u se tiffoka aktar fuq l-għarfien b’mod partikolari dwar l-eating disorders u kif persuna tinduna bihom u kif tista’ jġib ruħha ma’ min hu affettwat b’din il-kundizzjoni psikoloġika.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Għalqu il-postijiet tal-votazzjoni fir-Renju Unit hekk kif l-elettroat ivvota fit-tielet elezzjoni ġenerali f’inqas minn ħames snin. L-elezzjoni li saret l-ewwel darba f’Diċembru fi kważi seklu issegwi l-elezzjonijiet preċedenti tal-2015 u…

Lokali

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li ħass li kellu jattendi għas-summit tal-Kunsill Ewropew għax hu l-Prim Ministru tal-pajjiż u xogħlu huwa li jirrappreżenta lil Malta. Huwa qal dan fl-isfond li…

Politika

Iż-żewġ kandidati għat-tmexxija tal-Partit Laburista: Chris Fearne u Robert Abela ddikjaraw li Konrad Mizzi mhux ser jkun fil-kabinett tagħhom għalkemm jibqa’ fil-grupp parlamentari Laburista. Intervistati fil-programm Dissett, Dr Fearne u…

Lokali

Il-kumpanija tat-telekomunikazzjoni GO qalet li minħabba ħsarat is-servizzi tal-internet kemm dak fiss, kif ukoll tal-mobile mhumiex qegħdin jaħdmu. Fuq Facebook il-kumpanija qalet li konsegwenza ta’ din il-ħsara, iċ-channels diġitali tal-call centre huma…

Aktar