Infrastruttura
Dawn l-inċidenti traġiċi se jibqgħu jiġru – ġeoloġista

Fid-dawl tal-inċident li seħħ jumejn ilu f’Gwardamangia, fejn waqgħet blokka appartamenti u ċediet ukoll dar, il-ġeoloġista Dr Peter Gatt qal li l-bini f’Malta se jibqa’ jitfarrak u jiġġarraf.

Dr Gatt qal li mhux l-ewwel darba li ċeda bini ħdejn siti li qed jiġu mħaffra fejn saħansitra tilfu ħajjithom in-nies. Għalhekk din il-problema tista’ titqies bħala waħda rikorrenti.

F’kumment li ta lil TVM, il-ġeoloġista Dr Gatt qal li l-bini fi Gwardamangia jidher li kien fi stat tajjeb u l-inċident seħħ x’aktarx minħabba kwistjoni ġeoloġika.

Dr Gatt irrimarka li xogħlijiet ta’ tħaffir u kostruzzjoni jirrikjedu evalwazzjoni ġeoloġika tas-sisien li fuqu jkun se jitla’ l-bini iżda sfortunatament, Malta tibqa’ l-uniku pajjiż fl-Unjoni Ewropea li ma tinfurzahx f’dan il-proċess. Huwa jemmen li wasal iż-żmien li l-awtoritajiet jaħtru esperti biex jevalwaw is-sitwazzjoni ġeoloġika tal-post qabel ma jibda xogħol ta’ kostruzzjoni.

Meta mistoqsi dwar x’seta’ ġara lill-binja f’Gwardamangia, Dr Gatt qal ix-xogħlijiet ta’ tħaffir x’aktarx wasslu għat-tiġrif tal-binja.

Qal ukoll lil TVM li binja tiġġarraf f’żewġ xenarji; meta in-natura tal-blata tkun dgħajfa minnha nnifisha jew meta l-blat ikun b’saħħtu iżda jinkixfulu x-xquq bit-tħaffir u eventwalment jispiċċa jċedi.

Għalhekk, bl-evalwazzjonijiet u l-prekawzjonijiet xierqa, is-sigurtà tal-blat tista’ tiġi ddeterminata qabel ma jibdew ix-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni kemm f’dak li għandu x’jaqsam mal-bini kif ukoll ma’ proġett oħrajn bħat-tħaffir tal-mina bejn Malta u Għawdex.

Dr Gatt qal dan kollu mingħajr ma jippreġudika l-investigazzjonijiet li qed isiru.

Il-blokka appartamenti fi Gwardamangia li ċediet u spiċċat borġ ġebel jumejn ilu

Intant, fi stqarrija separata, il-Kamra tal-Periti kkummentat fuq in-nuqqasijiet li hemm fil-liġi li għandha x’taqsam mal-bini u l-kostruzzjoni. Filwaqt li qalet li ilha s-snin titlob lill-awtoritajiet ikkonċernati biex jirregolaw dan is-settur, it-talbiet tagħhom dejjem waqgħu fuq widnejn torox.

Il-Kamra tal-Periti qalet ukoll li l-ammont ta’ inċidenti u ħsara li tikkawża din l-industrija mhumiex aċċettabbli u hemm bżonn li l-kwistjoni tiġi indirizzata mill-aktar fis.

Semmiet ukoll il-fatt li l-Periti jaħdmu fl-industrija b’kondotta u warrant professjonali mentri l-kuntratturi li jmexxu x-xogħlijiet mhumiex regolati – u għalhekk dawn jistgħu joperaw mingħajr l-ebda assigurazzjoni u taħriġ fil-qasam.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-Għaqda Mużikali Sant’Andrija ta’ Ħal Luqa f’dawn il-jiem kellha l-privileġġ li tesebixxi ħiliet artistiċi ta’ membri tagħha f’Ruma u fil-Vatikan. Bandisti jdoqqu marċi u għanjiet tal-Milied fi Pjazza San Pietru…

Lokali

Fil-Qorti dalgħodu quddiem l-Imħallef Francesco Depasquale, l-ex Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi naqas milli jippreżenta kopja tar-Rapport tal-Evalwazzjoni dwar il-ftehim li bih il-Vitals Global Healthcare ħadu t-tmexxija tal-isptarijiet. Iktar kmieni din…

Qorti

Illum mistennija tibda l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta’ Yorgen Fenech, li huwa ssuspettat li ordna l-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia. Il-kumpilazzjoni kellha tibda tinstema’ nhar l-Erbgħa li għadda, iżda dakinhar stess…

Elezzjoni

Fiċ-ċentru tal-għadd tal-voti fin-Naxxar għaddejja l-elezzjoni każwali fuq it-tielet distrett għas-siġġu vakat minn Helena Dalli, wara li nħatret Kummissarju Ewropew. Huma erbgħa l-kandidati li tefgħu n-nomina tagħhom; Jean Claude Micallef,…

Aktar