Qorti
Il-katavru ta’ Daphne Caruana Galizia identifikat mid-DNA

Fil-Qorti kompliet il-kumpilazzjoni b’rabta mal-każ li fih it-tliet irġiel, l-aħwa George u Alfred Degiorgio u Vince Muscat, qed jiġu akkużati bil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Fis-seduta ta’ llum xehed fost l-oħrajn l-espert forensiku Dr Mario Scerri li ddeskriva x-xena li sab quddiemu tal-biċċiet tal-katavru mxerrdin fuq il-post, pulizija, u suldat mit-taqsima tal-isplussivi fil-Forzi Armati ta’ Malta.

Quddiem il-Maġistrat Claire Stafrace Zammit, il-Prosekuzzjoni resqet seba’ xhieda. Fix-xhieda tiegħu, l-espert forensiku Dr Mario Scerri, iddeskriva x-xena fuq il-post fejn seħħet l-isplużjoni li qatlet lil Daphne Caruana Galizia. Qal li x-xena li ra kienet ta’ karozza maħruqa, biċċiet ta’ persuna umana mxerrdin mat-triq. Spjega li l-kadavru nġabar kollu u ġie eżaminat fejn saru wkoll l-xrays. Qal li l-katavru ma kienx fi stat li jingħaraf u ġie konfermat li kien tas-sinjura Caruana Galizia minn swab tad-dna.

Xhud ieħor, Joseph Bondin li huwa suldat li jaħdem mal-Explosive Ordnance Disposal spjega li dakinhar tal-inċident daħlet telefonata fil-kwartieri fil-Mosta li kienet seħħet karozza bomba fil-Bidnija. Qal li marru fuq il-post u għamlu spezzjoni biex jiżguraw li ma kienx hemm iżjed splussivi. Qal ukoll li fis-6 ta’ Diċembru saret spezzjoni oħra f’razzett il-Bidnija u saret tfittxija għal xi boltijiet. Din it-tfittxija rriżultat fin-negattiv.

Uffiċjal li jaħdem fit-taqsima tas-sigurtà u informazzjoni nazzjonali, Christopher Portelli, ippreżenta recordings ta’ ħames telefonati li nies pajżana għamlu fuq in-numru 112 wara li semgħu jew raw il-karozza tisplodi.

Alexander Miruzzi, li fl-2006 kien uffiċjal prosekutur f’każ li fih Vince Muscat deher quddiem il-Maġistrat Antonio Mizzi, qal li dakinhar Muscat kien akkużat bi traffikar u pussess ta’ għasafar protetti.

Xehed ukoll l-espert tal-qorti, Mario Buttigieg, li qal li tqabbad jieħu ħsieb il-karozza li splodiet u fil-qorti ippreżenta wkoll il-log book tal-pulizija li juri l-ispezzjonijiet li għamlu fuq il-karozza matul dawn ix-xhur.

Il-każ ġie aġġornat għat-tlieta ta’ Settembru.

Aħbarijiet Oħra
Reliġjon

Minn għadd ta’ knejjes ħarġu l-purċissjonijiet bil-vari tal-Ġimgħa l-Kbira. TVM żar il-Bażilika Kolleġġjata fl-Isla fejn segwa t-tħejjijiet li jsiru minn wara l-kwinti qabel ħarġet waħda mill-eqdem purċissjonijiiet li jsiru bħal-lum…

Stejjer Umani

Gesmond Micallef ilu għoxrin sena b’riskju għal ħajtu jmur idewwi nies midrubin serjament fil-gwerer. Ftit tal-jiem ilu, is-sur Micallef li huwa infermier ngħaqad ma’ tim mediku Franċiż biex idewwi nies…

Lokali

Għall-Knisja Kattolika l-qofol tat-tifkira tal-Passjoni u l-Mewt ta’ Ġesù ntlaħaq kmieni l-Ġimgħa waranofsinhar fil-knejjes kollha, bir-rakkont tal-Passjoni skont l-Evanġelista San Ġwann, l-Adorazzjoni tas-Salib, u t-Tqarbin. Minn għadd ta’ knejjes imbagħad…

Aktar