Parlament
Dibattitu ieħor jaħraq fuq Egrant, deputat imkeċċi wara li nstema’ jidgħi

Id-Deputat Nazzjonalista Simon Busuttil qal li l-inkjesta Egrant, ma qalitx li din mhix tal-Prim Ministru jew ta’ martu, iżda qalet biss li ma nstabx li hija tal-Prim Ministru.

Id-deputat Busuttil kien qed jitkellem fl-aġġornament tal-Kamra tad-Deputati, li kien ikkaratterizzat minn diversi point of orders imqajma mill-membri tal-Gvern, minħabba dak li kien qed jingħad minn Dr Busuttil bi ksur tal-ordnijiet tal-kamra. Id-Deputat Speaker Claudette Buttigieg talbet lid-deputat Busuttil biex ikun kawt fi kliemu.

Id-deputat Busuttil qal li emmen dak li ntqal fuq Egrant minħabba li Daphne Caruana Galizia kienet qalet il-verità dwar il-kumpaniji ta’ Keith Schembri u Konrad Mizzi.

Il-Ministru Chris Cardona qal li l-allegazzjoni tad-deputat Busuttil kienet tbagħbis mal-evidenza, u sfida lid-deputat Busuttil biex jirrepeti l-allegazzjoni barra l-Parlament.

Il-whip tal-Gvern Byron Camilleri talab lill-Ispeaker tieħu azzjoni għax l-Avukat Busuttil implika li l-Prim Ministru kien jaf ta’ min hi Egrant u ma qalx dan lill-Maġistrat Aaron Bugeja. Id-Deputat Speaker aċċettat it-talba ta’ Dr Camilleri u talbet lill-Avukat Busuttil jiċċara kliemu.

Dr Busuttil baqa’ jinsisti fuq l-argument tiegħu u l-whip talab ruling għax Dr Busuttil kien qed jattribwixxi intenzjoni ħażina fuq il-Prim Ministru bi ksur tal-ordnijiet permanenti tal-kamra.

Id-Deputat Edward Zammit Lewis qal li d-Deputat Busuttil qed jinsinwa li l-Prim Ministru xehed falz quddiem il-Maġistrat Bugeja.

Id-Deputat Speaker reġgħet appellat biex Dr Busuttil ma jattribwixxix lil xi Membru Parlamentati b’intenzjoni ħażina.

Dr Busuttil wieġeb li l-libertà tal-kelma hija aqwa mill-Ordnijiet tal-Kamra.

Id-Deputat Speaker issospendiet lid-deputat Glenn Bedingfield u talbitu jiskuża ruħu għax semgħatu jidgħi. Id-Deputat Bedingfield skuża ruħu.

Dr Camilleri qal li Dr Busuttil qed ikompli jikser l-ordnijiet permanenti tal-Kamra minkejja li d-deputat Speaker wissietu u sostna li kellu jiġi sospiż.

Dr Busuttil qal li kburi li jiġġieled il-korruzzjoni.

Aħbarijiet Oħra
Sport

Il-wrestling għal bosta jidher sports goff iżda għal Wayne Pace beda jsegwi l-isport tar-wrestling minn età żgħira, sakemm sar atleta professjonali. Il-wrestling huwa dixxiplina sportiva bir-regoli tagħha saħansitra ta’ ħarsien…

Saħħa

Id-Dipartiment tal-Kardjoloġija fl-Isptar Mater Dei kompla bl-isforzi biex jikber l-għarfien u l-prevenzjoni dwar il-mard tal-qalb. F’jum ta’ attivitajiet, mijiet ta’ nies għamlu testijiet mediċi f’inizjattiva tas-Soċjetà tal-Qalb biex jikber l-għarfien dwar…

Għawdex

L-investiment fil-prodott turistiku Għawdxi ser jissukta bi skema ġdida Enable Tourism li kienet tħabbret fil-Budget għal din is-sena. L-iskema hija maħsuba biex itejjeb l-aċċessibiltà fil-postijiet tal-akkomodazzjoni turistika. Id-dettalji tagħha tħabbru…

Aktar