Parlament
Dibattitu ieħor jaħraq fuq Egrant, deputat imkeċċi wara li nstema’ jidgħi

Id-Deputat Nazzjonalista Simon Busuttil qal li l-inkjesta Egrant, ma qalitx li din mhix tal-Prim Ministru jew ta’ martu, iżda qalet biss li ma nstabx li hija tal-Prim Ministru.

Id-deputat Busuttil kien qed jitkellem fl-aġġornament tal-Kamra tad-Deputati, li kien ikkaratterizzat minn diversi point of orders imqajma mill-membri tal-Gvern, minħabba dak li kien qed jingħad minn Dr Busuttil bi ksur tal-ordnijiet tal-kamra. Id-Deputat Speaker Claudette Buttigieg talbet lid-deputat Busuttil biex ikun kawt fi kliemu.

Id-deputat Busuttil qal li emmen dak li ntqal fuq Egrant minħabba li Daphne Caruana Galizia kienet qalet il-verità dwar il-kumpaniji ta’ Keith Schembri u Konrad Mizzi.

Il-Ministru Chris Cardona qal li l-allegazzjoni tad-deputat Busuttil kienet tbagħbis mal-evidenza, u sfida lid-deputat Busuttil biex jirrepeti l-allegazzjoni barra l-Parlament.

Il-whip tal-Gvern Byron Camilleri talab lill-Ispeaker tieħu azzjoni għax l-Avukat Busuttil implika li l-Prim Ministru kien jaf ta’ min hi Egrant u ma qalx dan lill-Maġistrat Aaron Bugeja. Id-Deputat Speaker aċċettat it-talba ta’ Dr Camilleri u talbet lill-Avukat Busuttil jiċċara kliemu.

Dr Busuttil baqa’ jinsisti fuq l-argument tiegħu u l-whip talab ruling għax Dr Busuttil kien qed jattribwixxi intenzjoni ħażina fuq il-Prim Ministru bi ksur tal-ordnijiet permanenti tal-kamra.

Id-Deputat Edward Zammit Lewis qal li d-Deputat Busuttil qed jinsinwa li l-Prim Ministru xehed falz quddiem il-Maġistrat Bugeja.

Id-Deputat Speaker reġgħet appellat biex Dr Busuttil ma jattribwixxix lil xi Membru Parlamentati b’intenzjoni ħażina.

Dr Busuttil wieġeb li l-libertà tal-kelma hija aqwa mill-Ordnijiet tal-Kamra.

Id-Deputat Speaker issospendiet lid-deputat Glenn Bedingfield u talbitu jiskuża ruħu għax semgħatu jidgħi. Id-Deputat Bedingfield skuża ruħu.

Dr Camilleri qal li Dr Busuttil qed ikompli jikser l-ordnijiet permanenti tal-Kamra minkejja li d-deputat Speaker wissietu u sostna li kellu jiġi sospiż.

Dr Busuttil qal li kburi li jiġġieled il-korruzzjoni.

Aħbarijiet Oħra
Droga

L-Aġenziji li jaħdmu mal-vittmi tad-droga fosthom is-Sedqa u l-Caritas huma tal-fehma li l-użu rikreattiv tal-kannabis m’għandux ikun promoss għax ikattar il-kultura favur l-abbuż tad-droga. Din il-fehma intweriet waqt il-programm Dissett…

Partit Nazzjonalista

Il-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Kristy Debono qalet fi stqarrija li sabet li 84 mill-200 firma fil-petizzjoni li titlob biex jitlaqqa’ l-Kunsill Ġenerali biex jiddiskuti l-ġejjieni tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista huma…

Lokali

Ta’ tnax-il sena sofriet diżabilità minħabba mard u wara ħafna snin ta’ żwieġ kellha tifel bil-kundizzjoni down syndrome. Minkejja l-isfidi, Lorraine Pellicano tgħid li Thomas berkilha ħajjitha u ħerqana li…

Lokali

Meqjusa fost l-ewwel tobba f’Malta li bdiet taħdem bla heda mal-vittmi tad-droga, ħidmet it-tabiba Maria Sciberras tfakkret f’konferenza f’għeluq il-25 sena mit-twaqqif tal-Aġenzija Sedqa u fil-jum internazzjonali kontra l-abbuż u…

Aktar