Lokali
AĠĠORNAT: Dibattitu fil-Parlament Ewropew dwar is-saltna tad-dritt f’Malta

Fost il-punti ewlenin imqajma minn madwar 40 MEP, fosthom is-sitt Ewroparlamentari Maltin, kien hemm il-kundanna tal-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, talbu għal investigazzjoni internazzjonali dwar il-qtil tagħha, qanqlu dubji dwar is-sistema tat-tassazzjoni, il-kriminalità u l-effettività tal-istituzzjonijiet Maltin fir-rigward tas-saltna tad-dritt, kif ukoll kien hemm min argumenta jekk hix kwistjoni ta’ double-standards mill-PE fil-konfront ta’ Malta.

Deputati Ewroparlamentari tal-ikbar żewġ gruppi politiċi, il-Partit Popolari u l-Grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi kellhom pożizzjoni diverġenti, bl-MEPs tal-EPP jgħidu li Malta hija pajjiż mifni bil-korruzzjoni, l-evażjoni tat-taxxa u kriminalità, filwaqt li l-MEPs tal-S&D jirribattu li l-kummenti tal-EPP huma esaġerati meta hemm pajjiżi oħrajn li għandhom problemi fis-saltna tad-dritt, fosthom l-Ungerija u l-Polonja.

Il-Kap tad-Delegazzjoni tal-PL Alfred Sant qal li fil-PE hemm min għandu l-intenzjoni li ma jagħtix stampa fattwali tal-fatti dwar is-saltna tad-dritt f’Malta.  “Malta qed tiġi attakkata għal nuqqasijiet perċepiti fis-salta tad-dritt abbażi fatti mgerfxa u nofs fatti, allegazzjonijiet mhux pruvati meħudin ‘at face value’, għajdut u kwistjonijiet irrelevanti għas-saltna tad-dritt,” qal Sant.

Il-Kap tad-Delegazzjoni tal-PN David Casa qal li minkejja t-talbiet li saru biex il-Kummissjoni Ewropea taġixxi fil-konfront tas-saltna tad-dritt ta’ Malta qatt ma sar xejn. “Dan tafu u xort tagħżel li tappoġġja l-valuri Ewropej biss meta dawk akkużati jkunu avversarji politiċi. Tiddefendix l-indifensibbli. Ieqaf man-nies,” qal Casa.

Matti Maasikas, f’isem il-Presidenza Estonjana tal-Kunsill Ewropew qal l-awtoritajiet Maltin qed jagħmlu investigazzjoni bl-għajnuna ta’ esperti internazzjonali dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. “Nemmen li l-istituzzjonijiet Maltin se jkunu qed jirrispondu għall-isfidi li għandhom quddiemhom biex issir ġustizzja.”

Min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea, il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans qal li l-Kummissjoni se tara li l-awtoritajiet Maltin juru li l-istituzzjonijiet tagħhom huma robusti u b’saħħithom. “Il-Kummissjoni mhix imħassba dwar is-sistema tat-tassazzjoni Maltija, iżda se tara li timplimenta d-direttivi u r-regoli meħtieġa għat-trasparenza biex tiġġieled il-ħasil ta’ flus,” qal Timmermans.

Ħames gruppi politiċi tal-Parlament Ewropew qed jipproponu riżoluzzjoni li fiha qed jagħmlu diversi talbiet fil-konfront tas-saltna tad-dritt f’Malta. Fir-riżoluzzjoni ta’ 15-il punt huma talbu lil Kummissarju tal-Pulizija jinvestiga l-allegazzjoni dwar hasil ta’ flus u l-awtortiajiet biex jinvestigaw l-ghoti tal-licenzja lil Pilatus Bank. Il-mozzjoni issejjah lill-Kummissjoni Ewropea biex tagħmel monitoraġġ fuq l-andament tas-saltna tad-dritt f’Malta.

Il-Membri Parlamentari Ewropej mistennija jieħdu vot dwar din ir-riżoluzzjoni għada.

Sadanittant, f’konferenza tal-aħbarijiet, l-MEPs Laburisti qalu li r-riżoluzzjoni ghandha diversi nofs veritajiet jew ineżattezzi u għalhekk ħassew li kellhom jiċċarawhom billi fissru x’qed isir f’Malta dwar il-konformità tas-sistema tat-taxxa mar-regoli Ewropej u l-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil ta’ flus, l-aġġornar tal-liġi tal-istampa, fosthom bit-tneħħija tal-libell kriminali, u t-tisħiħ tal-governanza.

Ara l-kummenti tal-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani dwar id-dibattitu li sar b’rabta mas-saltna tad-dritt f’Malta

 

Aħbarijiet Oħra
Parlament

L-għafsa ta’ qalb tan-nanniet li huma mċaħda min-neputijiet minħabba sitwazzjonijiet familjari reġgħet tqajmet fil-Parlament waqt sessjoni speċjali li kienet iddedikata lin-nanniet. Tressqet ukoll petizzjoni biex isiru emendi fil-liġijiet li jissalvagwardjaw…

Infrastruttura

Il-proġett sar b’inizjattiva tal-Kunsill Lokali tal-belt Victoria li għalih kiseb ukoll fondi mill-Unjoni Ewropea. Il-post ilu jservi ta’ spazju rikreattiv għat-tfal għal kważi ħamsin sena. Is-Sindku, Samuel Azzopardi, qal li…

Qorti

Raġel li kien qed isuq mutur bla liċenzja meta ntlaqat minn karozza, xorta waħda kien ikkumpensat għad-diżabbiltà li sofra kawża tal-inċident. Massimo Bonello ta’ 45 sena fetaħ kawża quddiem il-Qorti…

Xogħol

Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li x-xahar li għadda kien hemm 1,787 persuna jirreġistraw għax-xogħol. Dan juri li kien hemm tnaqqis fil-qgħad ta’ 702 persuni meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena…

Aktar